SLOITA


header

12/2022

Letni kino Silvana Furlana v Novi Gorici

Goriško poletje bo v mesto na meji pripeljalo jubilejno 10. edicijo Letnega kina Silvana Furlana. Med 28. julijem in 5. avgustom bomo na ploščadi Silvana Furlana ponovno razprostrli veliko platno, kjer bodo v devetih večerih pod zvezdnatim nebom zaživele filmske podobe sveže domače ter evropske produkcije za vse starosti in okuse. V goste tradicionalno prihajajo številni gostje – režiserji, igralci, predstavniki partnerskih filmskih institucij, ki bodo večere obogatili s pogovori, kjer nam bodo razkrili kopico zanimivosti, povezanih s predstavljenimi filmi. Posebnost letošnjega programa je, da bo ponudil še kratke filme lokalnih in priznanih slovenskih večkrat nagrajenih avtorjev, ki bodo vsak večer pospremili celovečerni film. Deseto edicijo Letnega kina Silvana Furlana organizirata Kinoatelje in Kulturni dom Nova Gorica pod okriljem Mestne občine Nova Gorica. Odkrij program.

Silvan Furlan Open-air cinema a Nova Gorica

Con l’estate arriva dal 28 luglio al 5 agosto 2022 nella città sul confine una ricca offerta di proiezioni cinematografiche sotto le stelle. Durante nove serate, le immagini delle fresche produzioni slovene nonché europee prenderanno vita sul grande schermo del Silvan Furlan Open-air cinema a Nova Gorica. Ad arricchire le serate ci penseranno gli innumerevoli ospiti – registi, attori, rappresentanti delle istituzioni cinematografiche partner, che durante le introduzioni ai film ci sveleranno numerosi aneddoti sui retroscena e curiosità relative alle opere presentate. La particolarità del programma di quest'anno è che va ad offrire cortometraggi di autori locali e rinomati autori pluripremiati sloveni, che ogni sera accompagneranno un lungometraggio. La decima edizione del Silvan Furlan Open-air cinema è organizzata dal Kinoatelje e dal Kulturni dom Nova Gorica sotto l'egida del Comune di Nova Gorica. Scopri il programma.

Projekcija filma Brezmejna srca na Trgu Evrope

Kinoatelje v petek, 22. julija, ob 21.00 na Trgu Evrope / Piazza della Transalpina, stičišču Gorice in Nove Gorice, pripravlja projekcijo filma Brezmejna srca (Cuori senza frontiere, 1950) italijanskega režiserja Luigija Zampe, kjer v glavnih vlogah nastopata Gina Lollobrigida in Raf Vllone. Gre za zgodbo o majhni vasi, v kateri zapoved o razdelitvi, ki jo postavijo drugi, povzroči eksplozijo kontrastov, obupa, zamer, groženj, nezaupanja, negotovosti, razvname številna čustva ter strasti, sproži vprašanje identitete in pripadnosti, postane tako metafora za veliko obsežnejšo tragedijo.

Projekcija nastaja v sodelovanju s čezmejnim filmskim festivalom Poklon viziji, Evropsko prestolnico kulture GO! 2025 in kot del večletnega projekta VZHOD—ZAHOD Meja skozi film in zgodovino 1945—1954—2025, ki preko gibljivih podob raziskuje življenje ob slovensko-italijanski meji.

Film bo predvajan v originalnem jeziku s slovenskimi podnapisi. V primeru dežja se projekcija seli v kino Kinemax v Gorico. Več o dogodku.

Proiezione del film Cuori senza frontiere in Piazza della Transalpina

Il 22 luglio alle 21.00, in Piazza della Transalpina / Trg Evrope, luogo simbolico di contatto tra le due Gorizie, il Kinoatelje proporrà la proiezione del film Cuori senza frontiere (1950) del regista Luigi Zampa, che nei ruoli principali vede i due straordinari attori Gina Lollobrigida e Raf Vallone. Il film tratta la vicenda di un piccolo paese, un microcosmo in cui la volontà di dividere che viene imposta dall’altro fa esplodere contrasti, disperazioni, risentimenti, minacce, diffidenze, incertezze, emozioni, passioni, crisi di identità e appartenenza, e il tutto diventa quindi metafora di una tragedia molto più vasta.

L’evento è coorganizzato dal festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione e la Capitale europea della Cultura GO! 2025, e fa parte progetto pluriennale ORIENTE – OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia 1945—1954—2025 che esplora attraverso la multiforme prospettiva delle immagini in movimento, ciò che è stata la vita sul confine italo-sloveno.

Il film verrà proiettato in lingua originale con sottotitoli sloveni. In caso di maltempo la proiezione si sposta al cinema Kinemax di Gorizia. Scopri di più sull'evento.

Kinoatelje in festival Nagrada Sergio Amidei

Med 14. in 20. julijem bo v Gorici zaživel filmski festival Nagrada Sergio Amidei, s katerim letos sodelujeta tudi Kinoatelje in čezmejni filmski festival Poklon viziji. Povezovanje med festivaloma, posvečena sedmi umetnosti, z najdaljšo tradicijo v mestih na meji prinaša tako svežo sekcijo Agorà, ki v dialog postavlja dela dveh mladih neodvisnih avtoric iz Slovenije in Italije. Sekcija, ki jo kurira Steven Stergar, nastaja v duhu povezovanja in podiranja mej, predvsem pa stremi k promociji filmske umetnosti v pričakovanju leta 2025 in Evropske prestolnice kulture.

Letošnja edicija predstavlja dela režiserk Francesce Mazzoleni in Nike Autor ter skuša identificirati različne ali podobne pristope k istim temam oz. načinom izražanja. Preberi več.

Il Kinoatelje e il festival Premio Sergio Amidei

Dal 14 al 20 luglio a Gorizia prenderà vita il festival cinematografico Premio Sergio Amidei con il quale quest’anno collaborano anche il Kinoatelje e il festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione. Il collegamento tra i due festival dedicati all’cinema con la più lunga tradizione nelle due città sul confine fa approdare così alla 41° edizione dell'Amidei la nuova sezione Agorà, uno spazio dedicato interamente al dialogo fra scene cinematografiche indipendenti italiane e slovene. Curata da Steven Stergar, la nuova proposta nasce nello spirito di condivisione e abbattimento dei confini, nonché per promuovere l’arte del cinema nell’ottica dell’anno 2025 e della Capitale europea della cultura.

Questa prima edizione metterà in dialogo una selezione delle opere delle registe Francesca Mazzoleni e Nika Autor, cercando di individuare approcci diversi o simili agli stessi temi o modalità espressive. Maggiori informazioni.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.