SLOITA


header

15/2022

Marc Recha – mini retrospektiva

Kinoatelje med 13. in 15. septembrom 2022 v goriškem Kinemaxu gostuje katalonskega režiserja Marca Recho.

Vabljeni, da se nam pridružite v torek, 13. 9., ob 19.00 v atriju kina za sprejem režiserja in druženje z njim. Kasneje, ob 20.30, pa sledi projekcija filma Prostost (La vida lliure). Film bo predvaja z italijanskimi podnapisi.

14. 9. bo ob 10.00 na sporedu delavnica, projekcija avtorjevih kratkih filmov in celovečerca Prostost (La vida lliure). Filmi bodo predvajani s slovenskimi podnapisi.

15. 9., prav tako ob 10.00, pa se obeta projekcija filma Mali Indi (Petit Indi). Film bo opremljen s slovenskimi podnapisi.

Režiser bo prisoten na vseh dogodkih. Vstop prost.

Več informacij.

Marc Recha – mini retrospettiva

Il Kinoatelje ospita dal 13 al 15 settembre 2022 presso il Kinemax di Gorizia il regista catalano Marc Recha.

Siete invitati ad unirvi a noi il 13/9 alle 19.00 nella corte del cinema per il ricevimento del regista. Dopodiché, alle 20.30 seguirà la proiezione del film Una vita libera (La vida lliure). Il film verrà proiettato con sottotitoli in italiano.

Il 14/9 alle 10.00 si prospetta il workshop con il regista nonché e la proiezione dei suoi corti e del lungometraggio Una vita libera (La vida lliure). I film avranno sottotitoli sloveni.

Il 15/9, sempre alle 10.00, invece, troviamo la proiezione del film Piccolo Indi (Petit Indi). Il film sarà proiettato con sottotitoli in sloveno.

Il regista sarà presente in tutte le occasioni. Entrata libera.

Maggiori informazioni.

Dnevi Zelenega pasu Evrope

Ob dnevih Zelenega pasu Evrope društvo Adriatic Greenet in Kinoatelje skupaj s partnerji v nedeljo, 18. septembra, organizirajo ekskurzijo po trasi med Slovenijo in Italijo, kjer je nekoč stala železna zavesa.

Dogodek se bo pričel ob 8.30 z zborom na Trgu Evrope v Novi Gorici. Tekom celega dneva, ki se bo zaključil ob 18.30, so načrtovani vodeni ogledi Muzeja na meji s strokovnjaki v italijanskem in slovenskem jeziku. Zbirko muzejev sestavljajo Muzejska zbirka Kolodvor v stavbi železniške postaje v Novi Gorici, Muzejska zbirka Pristava v prostorih nekdanjega maloobmejnega prehoda na Pristavi (Muzej tihotapstva), Vojaški stražarski stolp v Vrtojbi (najmanjši muzej v Sloveniji) in Muzejska zbirka Miren v stavbi na pokopališču v Mirnu. Sledi kosilo na osmici v Selah na Krasu in sprehod ob meji do Špika in Kremenjaka.

Udeleženci se lahko dogodka udeležijo na dva načina: s kolesom (gorsko kolo ali mestno kolo) ali peš in z avtobusom. Dogodek spodbuja k večkulturni, večjezični in medgeneracijski udeležbi. Prispevek za udeležbo znaša 5 €.

Vse dodatne informacije in modul za prijavo lahko najdete tukaj.

Le Giornate della Cortina Verde Europea

In occasione delle Giornate della Cortina Verde Europea, l'associazione Adriatic Greenet e il Kinoatelje organizzano con altri partner, domenica 18 settembre un’escursione alla scoperta del tratto tra l’Italia e la Slovenia dove una volta si snodava la Cortina di Ferro.

L’evento inizierà alle 8.30 in Piazza della Transalpina a Gorizia. Durante il corso della giornata, che si concluderà alle 18.30, sono previste le visite guidate con esperti sia in italiano che in sloveno del Museo del Confine. Ciò include la Collezione museale Kolodvor presso la stazione ferroviaria di Nova Gorica, la Collezione museale Pristava (il Museo del contrabbando) negli ex uffici del valico di seconda categoria di Pristava, la Torre di guardia a Vrtojba (il museo più piccolo in Slovenia) e la Collezione museale Miren (a Merna, presso il cimitero). A seguire ci aspetta il pranzo nell’osmica a Sela na Krasu e l’escursione lungo il confine all'osservatorio Špik e al Kremenjak.

Gli organizzatori propongono due modalità di partecipazione: sia in bicicletta (mountain-bike o city bike) che a piedi e in corriera. L'Evento è aperto alla partecipazione multiculturale, plurilingue e multigenerazionale. Il contributo per la partecipazione ammonta a 5 €.

Per maggiori informazioni e per il modulo d’iscrizione clicca qui.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.