SLOITA


header

18/2022

Podelitev nagrade Darko Bratina

V goriški Hiši filma smo v nedeljo 23. zapored podelili nagrado Darko Bratina nemški režiserki Helke Misselwitz. Na tej povezavi lahko najdete avdiovizualni zapis motivacije. Misselwitzeva je bila ob prejetju nagrade počaščena, tudi sama prihaja iz države in mesta, ki je bilo razdeljeno z mejo, podobno, kot se je po drugi vojni in pred dvema letoma zgodilo Novi Gorici in Gorici. Sama pravi: »Zelo sem vesela, da tudi tukajšnje občinstvo lahko spozna moje filme, hkrati pa z velikim zanimanjem spoznavam zgodbo vašega mesta. V zahvalo bi rada prebrala poezijo meni dragega slovenskega pesnika Srečka Kosovela, ki razkriva tudi moj način pripovedovanja zgodb

Publiko je nagovorila tudi Vesna Humar, državna sekretarka na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je povedala: »Obmejna območja nas vedno pozitivno vznemirjajo, predvsem pa vplivajo na naše dojemanje sveta. K temu pripomore tudi Kinoatelje, edina primarna organizacija Slovencev v Italiji, ki se posveča filmski kulturi. Prav sedma umetnost na učinkovit način pripoveduje o čezmejnih zgodbah, ki nas učijo, kako dojemati zgodovino in drugačnost, kako pozitivne zgodbe meja pripovedovati bodočim generacijam.« Fabrizio Oreti, odbornik za kulturo občine Gorica je poudaril: »Pri Kinoateljeju z odliko vsako leto dvignete raven kvalitete dogodkov. V vašem DNK-ju pa nosite bogastvo čezmejnosti že od samega začetka, ko ta še ni bila nekaj samoumevnega. Vizija, ki ste jo imeli že pred toliko leti, je danes postala realnost. Tako kot filmi, tudi vi sanje spreminjate v realnost.« Za tem je sledila projekcija režiserkinega kultnega filma Po zimi pride pomlad (Winter adé, 1988).

Popoldansko festivalsko dogajanje se je pričelo na Trgu Evrope s prvim filmskim sprehodom Cross-border Cinema, ki nas je vodil po skritih filmskih lokacijah med Novo Gorico ter Gorico. Na železniški postaji, eni izmed prepoznavnejših goriških filmskih kulis, sta nas pozdravila režiserka Helke Misselwitz in direktor Javnega zavoda Go!2025 Gorazd Božič. Fotografije nedeljskega dogajanja.

Conferimento del Premio Darko Bratina

Domenica presso il Palazzo del Cinema di Gorizia si è svolto per la 23ª volta consecutiva il conferimento del Premio Darko Bratina, che quest’anno è stato assegnato alla regista tedesca Helke Misselwitz. Qui potete trovare il filmato audiovisivo della motivazione. Misselwitz era onorata di ricevere il premio, poiché anche lei proviene da un Paese e da una città che sono stati divisi da un confine, come è accaduto a Nova Gorica e Gorizia dopo la Seconda guerra mondiale e due anni fa. Lei stessa dice: »Sono felice che il pubblico qui possa conoscere i miei film, e allo stesso tempo con grande interesse apprendo meglio la storia della vostra città. In segno di gratitudine, vorrei leggere una poesia di Sreček Kosovel, poeta sloveno a me molto caro, che rivela anche il mio modo di raccontare le storie.«

All’evento è intervenuta anche Vesna Humar, Segretario di Stato presso l’Ufficio governativo per gli sloveni d'oltreconfine e nel mondo, che ha sottolineato: »Le zone di confine sono sempre positivamente emozionanti, ma soprattutto influenzano la nostra percezione del mondo. A questo contribuisce anche il Kinoatelje, l'unica organizzazione primaria degli sloveni in Italia che si dedica alla cultura cinematografica. Ed è proprio la settima arte quella che riesce a raccontare le storie transfrontaliere in modo efficace, insegnandoci come percepire la storia e le diversità, come raccontare storie positive di confine alle generazioni futureFabrizio Oreti, Assessore alla Cultura del Comune di Gorizia, afferma: »Il Kinoatelje riesce ogni anno con caparbietà ad alzare il livello di qualità degli eventi proposti. La ricchezza di ciò che si cela oltre i confini è parte integrante del vostro DNA fin dall'inizio, quando non era un qualcosa di scontato. La visione che avete avuto tanti anni fa è ora divenuta realtà. Proprio come nei film, riuscite a trasformare i sogni in realtà.« A seguire, il pubblico ha potuto assistere alla proiezione del film culto della regista Addio inverno (Winter adé, 1988).

Durante il pomeriggio il festival ha preso il via in Piazza della Transalpina con la prima passeggiata cinematografica Cross-border Cinema, che ci ha portato nelle location cinematografiche nascoste tra Nova Gorica e Gorizia. Presso la stazione ferroviaria, uno dei set cinematografici goriziani più riconoscibili, siamo stati accolti dalla regista Helke Misselwitz e dal direttore dell'Ente pubblico Go!2025 Gorazd Božič. Foto degli eventi di domenica.

Festival Poklon viziji se nadaljuje

Včeraj se je v Kulturnem domu Nova Gorica odvila celodnevna mojstrska delavnica, ki jo je Misselwitzeva vodila v dialogu s pisateljem in filmskim zgodovinarjem Clausem Löserjem. Publiko sta v pogovorih ob projekcijah njenih večkrat nagrajenih del popeljala skozi režiserkino dolgoletno filmsko ustvarjanje.

Festivalsko potepanje pa še ni končano. V nocoj, 18. oktobra, ob 18.00 gostujemo v tržaškem Gledališču Miela, kjer je na programu Tuja Odra, film o reki, ki izvira na Češkem in se izliva v Baltik ter tvori skoraj dvesto kilometrov meje med Poljsko in Nemčijo. Ob 20.00 sledi projekcija filma Po zimi pride pomlad in pogovor z gostjo festivala.

V sredo, 19. oktobra, se filmska karavana seli v Ljubljano v Slovensko kinoteko. Ob 18.00 bodo na sporedu dokumentarni film Kosovni odpadki, ob 20.00 pa avtoričin igrani film Angelček, ki ga zaznamuje brezkompromisen, siv realizem, podkrepljen z zelo močno vlogo vsestranske igralke Sunanne Lothar. Projekciji sledi pogovor z režiserko.

V četrtek, 20. oktobra, ob 18.00 gostujemo v Špietru s projekcijo filma Po zimi pride pomlad, letošnjo edicijo pa zaključujemo v petek, 21.oktobra, v kinu Visionario v Vidmu, kjer bodo od 18.30 dalje na ogled dokumentarci Kdo se boji črnega moža, Kosovni odpadki in portret Helga Paris, fotografinja, posvečen eni najpomembnejših fotografij NDR. Vabljeni k ogledu celotnega programa in festivalskega napovednika. Veseli bomo vaše družbe, dobrodošli na kaero izmed prihajajočih projekcij.

Festival Omaggio a una visione prosegue

Ieri presso il Kulturni dom Nova Gorica si è svolta la masterclass condotta da Helke Misselwitz con la partecipazione dello scrittore e storico del cinema Claus Löser. Attraverso le proiezioni cinematografiche delle opere pluripremiate accompagnate da conversazioni, i due hanno accompagnato il pubblico attraverso i molti anni di cinema e il percorso creativo della regista.

Il festival però non è ancora finito. Oggi il 18 ottobre dalle 18.00 il festival si sposta al Teatro Miela di Trieste dove è in programma la visione di Oder il fiume straniero, film sul corso d’acqua che nasce nella Repubblica Ceca e sfocia nel Baltico, creando un confine naturale di quasi 200 chilometri tra la Polonia e la Germania. Alle 20.00 segue il film Addio inverno e la conversazione con l’ospite del festival.

Mercoledì 19 ottobre la carovana del festival si trasferisce a Lubiana alla Cineteca slovena. La serata inizia alle 18.00 con il film Rifiuti ingombranti, e a seguire alle 20.00 il lungometraggio Piccolo angelo, caratterizzato da un realismo grigio e senza compromessi, sostenuto da un'interpretazione molto forte della versatile attrice Sunanna Lothar. A seguire il dibattito con la regista.

Giovedì 20 ottobre l’appuntamento è alle 18.00 al a San Pietro al Natisone dove con la proiezione di Addio inverno. L'edizione di quest'anno terminerà venerdì 21 ottobre alle 18.30 al cinema Visionario di Udine, dove verranno proposti tre lavori di Misselwitz: Helga Paris, fotografa, un ritratto dedicato a una delle fotografe più importanti della DDR, e i documentari Chi ha paura dell'uomo nero e Rifiuti ingombranti. Vi invitiamo a visionare il programma completo e il trailer del festival. Saremo lieti della vostra compagnia e siete i benvenuti alle prossime proiezioni.

Peta edicija Prvih Poletov

Petič zapored je program Prvih Poletov predstavil pester izbor 35 kratkih filmih domače in mednarodne produkcije, tako mladih kot že uveljavljenih, večkrat nagrajenih avtorjev. Povezovalna nit mednarodnega nabora kratkih filmov, ki ga je pripravila programska selektorka Sandra Jovanovska, je imela temo spomina. Naj bo ta bodisi kolektiven, oseben, zamegljen, amnezičen, travmatičen ali skrivnosten. Jovanovska pravi: »K izbiri teme je botrovalo osredotočanje lokalnih filmskih ustvarjalcev na dokumentiranje preteklosti tega posebnega geografskega območja, ki je v bistvu eno mesto v dveh različnih državah. Pa tudi vloga Kinoateljeja, ki neguje to spominsko pripoved. Tudi zato, ker verjamem, da v tem norem času, v katerem živimo, dobre zgodbe preživijo in si zaslužijo, da se jih spominjamo

Nagrado publike je prejel animirani film Kurent (2022, 6'), domačega avtorja Mihe Reja. Tu lahko najdete foto utrinke celotnega dogajanja. Na tej povezavi pa video zapise prvega in drugega dne. Vabljeni k ogledu.

La quinta edizione dei Primi Voli

Per la quinta volta consecutiva, il programma dei Primi Voli ha presentato una selezione di 35 cortometraggi di produzioni nazionali e internazionali, sia di giovani che di registi affermati e pluripremiati. Il filo conduttore dei corti internazionali, curati dalla selettrice Sandra Jovanovska, era il tema della memoria. Che sia collettiva, personale, sfocata, amnesica, traumatica o enigmatica. Jovanovska afferma: »Una delle ragioni che si cela dietro la mia scelta è la volontà dei registi locali di porre l'enfasi sulla necessità di documentare il passato di questa particolare regione geografica, che racchiude una città in due Paesi diversi. Così anche il ruolo del Kinoatelje che cura la narrazione incentrata sulla memoria. Anche perché, nei tempi folli in cui viviamo, credo che le storie belle sopravvivono e sono degne di essere ricordate

Il premio del pubblico è andato al film d'animazione Kurent (2022, 6'), del regista locale Miha Reja. Qui potete trovare le foto dell’evento. Qui potete vedere le registrazioni video del primo e del secondo giorno. Siete invitati a visionarli.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.