SLOITA


header

19/2022

Nova epizoda tv serije Kontrasti – Mladi se predstavijo

Vabimo vas, da si 6. novembra ob 20.00 na programu RAI 3/ bis ogledate drugo epizodo četrte sezone TV serije Kontrasti, ki nastaja v produkciji Kinoateljeja in Slovenskega programa RAI. Gre za tv serijo, kjer mladi avtorji prikažejo portrete sovrstnikov iz Goriške, Tržaške in Benečije, ki izstopajo in se odlikujejo v različnih področjih. V tokratni epizodi se predstavita mlada smučarka Caterina Sinigoi in finančni analitik Cristian Visintin. Njihova svetova, polna številnih prepletajočih se kontrastov, je v objektiv ujel Alexander Faganel. Ponovitev bo 10. novembra, prav tako ob 20.00

 

 

Nuovo episodio della serie TV Kontrasti - Mladi se predstavljajo

Il 6 novembre alle 20.00 andrà in onda su RAI 3/bis la prima puntata della quarte stagione della serie TV Kontrasti prodotta dal Kinoatelje per il programma sloveno RAI. Si tratta di una serie tv in cui giovani autori propongono ritratti dei loro coetanei di Gorizia, Trieste e delle Valli del Natisone e presentano le loro passioni. In questo episodio, diretto da Alexander Faganel,  si presentano la giovane sciatrice Caterina Sinigoi e l’analista finanziario Cristian Visintin. I due protagonisti parleranno dei loro mondi pervasi da innumerevoli contrasti che si intrecciano tra di loro. La replica andrà in onda il 10 novembre alle 20.00.

 

Let's meet webinar: Iskanje zgodb v zapletenosti s Federicom Neirottijem

Reči, da živimo v ‘zapletenih časih’ je premalo. Da bi bolje razumeli svet, ki nas obdaja, potrebujemo zapise, ki sprožijo pogovor in ne reakcijo. Da bi nam to uspelo, ne moremo razmišljati le o zgodbi, ki jo pripovedujemo a tudi o načinu, kako jo povemo.

Na delavnici s Federicom Neirottijem, ki ga Kinoatelje s številnimi partnerji organizira v okviru projekta Let's Meet, bodo udeleženci izvedeli, zakaj se današnje novice vedno manj osredotočajo na kvaliteto poročanja in vedno bolj na udarnost vsebine: kaj to pomeni, kakšne so posledice in kaj lahko glede tega storimo. Osredotočili se bodo na pomen semantike, da bi razumeli, kako lahko pisanje prodira družbene mehurčke v digitalni krajini, ki je iz dneva v dan bolj oborožena.

Skupaj bomo iskali zgodbe, ki vključujejo kompleksne in raznolike osebnosti, ter razumeli kako zgodbe o njih pisati in in jih uspešno predstaviti. Srečanje bo potekalo na platformi Zoom v angleškem jeziku.

Povezava do prijave na webinar.

 

Let's meet webinar: Trovare storie nella complessità con Federico Nejrotti

Dire che stiamo vivendo in tempi complessi è un eufemismo. Per capire il mondo che ci circonda, abbiamo bisogno di scritti capaci di innescare dibattiti anziché reazioni. Per farlo, non possiamo pensare solo alla storia che stiamo raccontando, ma anche a come la stiamo raccontando. 

Al workshop con Federico Nejrotti, organizzato nell'ambito del progetto Let's Meet, i partecipanti impareranno perché le notizie di oggi puntano sempre meno sulla qualità del reporting e sempre di più sui contenuti di impatto: cosa ciò significa, quali sono le conseguenze e cosa possiamo fare a riguardo. Inoltre si concentreranno sull'importanza della semantica per capire come la scrittura possa penetrare le bolle sociali in un panorama digitale sempre più evoluto.

Insieme ci eserciteremo nella ricerca di storie che coinvolgono molteplici personaggi e capiremo come raccontarle e scriverle al meglio. Il workshop alternerà la didattica frontale ad esercizi collaborativi. L'incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom in lingua inglese.

Link per l'iscrizione al webinar

Festival Poklon viziji

Uspešno smo zaključili 23. edicijo čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji , ki nas je popeljal na filmsko popotovanje v več mest med Slovenijo in Italijo (Nova Gorica, Gorica, Trst, Ljubljana, Špietar, Videm). Letos smo raziskovali navdihujoč opus nemške režiserke Helke Misselwitz, prejemnice nagrade Darko Bratina 2022, med njimi tudi kultne filme vzhodne nemčije kot so Winter Adé (Po zimi pride pomlad) in Who's Afraid of the Bogeyman (Kdo se boji črnega moža). Festivalska platforma za razvijanje novih filmskih govoric, Prvi Poleti, pa je postregla z bogato bero inovativnih in eklektičnih filmov kratke forme, kjer je Miha Reja za svoj animirani film Kurent prejel tudi nagardo bočinstva.  

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem partnerjem, ki nas podpirajo in omogočajo, da festival živi. Zahvala gre seveda tudi vsem sodelavcem, vam, dragi obiskovalci in tistim, ki nam pomagate uresničevati naše vizije.

Festival cinematografico Omaggio a una visione

Con successo abbiamo conlcuso la 23a edizione del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, che ci ha portato in un viaggio cinematografico in diverse città tra la Slovenia e l'Italia (Nova Gorica, Gorica, Trieste, Lubiana, San Pietro al Natisone, Udine). Quest'anno abbiamo esplorato le opere della regista tedesca Helke Misselwitz, vincitrice del Premio Darko Bratina 2022. Tra i suoi diversi capolavori troviamo alcuni dei film cult della Repubblica Democratica Tedesca come Winter Adé (Addio inverno) e Who's Afraid of the Bogeyman (Chi ha paura dell'uomo nero). La piattaforma del festival per lo sviluppo di nuovi linguaggi cinematografici Primi Voli, ha servito una ricca selezione di cortometraggi innovativi ed eclettici, dove Miha Reja ha anche ricevuto il premio del pubblico per il suo film d'animazione Kurent.

Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare tutti i partner che ci supportano e fanno vivere il festival. Naturalmente, grazie anche a tutti i nostri colleghi, a voi, cari visitatori, ed a coloro che ci aiutano a realizzare le nostre visioni.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.