SLOITA


header

3/2023

Večer večkrat nagrajenih kratkih filmov

Kinoatelje in Slovenski klub prirejata 31. marca v Trstu večer, posvečen sveži, večkrat nagrajeni slovenski produkciji kratkega filma. V kinu Ariston bomo ob 20.00 na ogled postavili najboljše slovenske kratke filme, opremljene z italijanskimi podnapisi. Pester program zajema 6 del različnih žanrov: Babičino seksualno življenje Urške Djukić, ki je prejel »evropskega oskarja« za najboljši kratki film, Sestre, zgodba o treh sodobnih virđinah Katarine Rešek - Kukle, Pentola domačega režiserja Lea Černica, A ti mene vidiš?, poetična zgodba o bivši kaznjenki režiserja Jana Cvitkoviča, Za vogalom, v katerem Martin Turk spregovori o kompleksnosti otroškega sveta, in Kurent animirano delo o pustu avtorja Mihe Reja. Ob priložnosti bomo gostili režiserko Katarino Rešek - Kuklo, Lea Černica in Martina Turka.

Vstop je prost. Toplo vabljeni.

Več o dogodku in filmih.

Serata di corti pluripremiati

Il Kinoatelje e il Slovenski klub organizzano il 31 marzo a Trieste una serata, dedicata alle fresche pluripremiate produzioni di cortometraggi sloveni. Al Cinema Ariston verranno proiettati alle 20.00 i migliori corti sloveni con sottotitoli in italiano. La ricca programmazione prevede 6 film di generi diversi, tra i quali troviamo La vita sessuale della nonna (Babičino seksualno življenje) di Urška Djukić, che ha vinto »l’oscar europeo« come miglior corto, Sorelle (Sestre) della regista Katarina Rešek - Kukla racconta la storia di tre ragazze molto indipendenti e dall’aspetto maschile, Pentola del regista e nostro collega Leo Černic, Tu mi vedi? (A ti mene vidiš?) di Jan Cvitkovič che racconta in modo poetico la storia di una ex carcerata, Dietro l’angolo (Za vogalom) nel quale Martin Turk esplora la complessità del mondo giovanile, e Kurent il corto d’animazione di Miha Reja che parla del carnevale. Per l’occasione vedremo come ospiti Katarina Rešek - Kukla, Leo Černic e Martin Turk, registi dei film presentati.

Entrata libera. Vi aspettiamo numerosi.

Maggiori informazioni sull’evento e sui film.

Poklon Francu Giraldiju

V marcu se filmski svet dežele Furlanije-Julijske krajine poklanja Francu Giraldiju, režiserju, igralcu, pisatelju in scenaristu, ki nas je zapustil leta 2020. Bil je velik prijatelj naše obmejne raznolikosti in njenih ustanov, predvsem na področju filmske kulture. K pobudi kina Cinemazero iz Pordenona se v organizaciji pridružujejo številne filmske ustanove dežele, med katerimi so tudi Kinoatelje in Palazzo del Cinema – Hiša filma.

Osrednji kinematografi v deželi FJK bodo gostili retrospektivo del cineasta Franca Giraldija, ki v ospredje postavlja pripoved o meji. Goriške projekcije filmov Šolsko leto (1977), Meja (1996) in kratki film Kras (1960), ki je dolga leta veljal za izgubljenega, bodo obogatene s slovenskimi podnapisi. Kinoatelje je leta 2011 Giraldiju podelil nagrado Darko Bratina in ob tej priložnosti retrospektivo režiserjevih del predstavil v okviru čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji.

Filme bodo uvedli strokovnjaki in poznavalci Giraldijeve kinematografije. Vsi dogodki so brezplačni. Toplo vabljeni.

Več o pobudi.

Omaggio a Franco Giraldi

A marzo, il mondo del cinema del Friuli-Venezia Giulia rende omaggio a Franco Giraldi, regista, attore, scrittore e sceneggiatore, scomparso nel 2020. Era un grande amico della nostra diversità di confine e delle sue istituzioni, soprattutto nel campo della cultura cinematografica. L’iniziativa proposta da Cinemazero di Pordenone è organizzata da numerose istituzioni cinematografiche della regione, tra le quali troviamo anche il Kinoatelje e il Palazzo del Cinema – Hiša filma.

I cinema più importanti della regione ospiteranno una rassegna itinerante dei più importanti film del cineasta Franco Giraldi che raccontano la frontiera. Le date di Gorizia prevedono le proiezioni dei film Un anno di scuola (1977), La frontiera (1996) e il corto, a lungo ritenuto perduto, Il Carso (1960), arricchite con sottotitoli in sloveno. Nel 2011, il Kinoatelje ha conferito a Girladi il Premio Darko Bratina e presentato la retrospettiva delle sue opere durante il festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione.

Le proiezioni a ingresso libero verranno precedute da introduzioni critiche curate da studiosi ed esperti del cinema di Giraldi.

Maggiori informazioni sull’evento.

Just moving: Podobe, ljudje in ideje v gibanju

V teku je projekt Just moving: Podobe, ljudje in ideje v gibanju, ki mladim, tudi najmlajšim, ponuja doživljanje »gibanja sveta« skozi gibljive podobe. Nastal je kot plod sodelovanja ustanov združenja Palazzo del Cinema – Hiša filma, Kinoateljeja in društva Young for fun, ter je del nacionalnega načrta Film v šolah, ki ga podpirata italijansko Ministrstvo za izobraževanje in Ministrstvo za kulturo.

Projekt želi spodbujati razumevanje in vrednotenje avdiovizualnih del ter vsebin in ob tem mladim približati ustvarjalnost ter praktično uporabo analognih in digitalnih sredstev skozi raziskovanje tematike potovanja. Številne aktivnosti ponujajo pedagoške in didaktične vsebine, primerne šolam vseh vrst in stopenj izobraževanja.

Kinoateljejeve dejavnosti se posvečajo predvsem delu z najmlajšimi. Izvajamo različne praktične filmske delavnice, kjer otroci ustvarjajo tudi kratke filme različnih zvrsti, znotraj kinoabonmaja Kinomagnet se šole in vrtci udeležujejo šolskih projekcij v kinu, v prihajajočih mesecih pa se obetajo tudi izobraževalni seminarji.

Več o pobudi.

Just moving: Immagini, persone e idee in movimento

È in corso Just moving: Immagini, persone e idee in movimento, un progetto che propone ai giovani e ai piccini di vivere »il movimento del mondo« attraverso le immagini in movimento. Il progetto nasce dalla collaborazione tra le istituzioni Associazione Palazzo del Cinema – Hiša filma, Kinoatelje e l'associazione Young for fun, e rientra tra le iniziative vincitrici del bando Il Cinema e l'Audiovisivo a scuola - Progetti di rilevanza territoriale, finanziato dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Cultura.

Il progetto mira a stimolare la comprensione, l’utilizzo e la valorizzazione delle opere e dei contenuti audiovisivi, nonché promuovere la creatività e l’utilizzo pratico di strumenti analogici e digitali attraverso l’esplorazione del tema di viaggio. Le attività proposte offrono contenuti pedagogici e educativi sul tema del linguaggio cinematografico rivolti alle scuole di ogni ordine e grado.

Le attività svolte dal Kinoatelje si dedicano al lavoro con i più giovani. Organizziamo diversi laboratori cinematografici pratici, dove i bambini realizzano anche dei cortometraggi in varie tecniche, nell’ambito del abbonamento cinematografico Kinomagnet, invece, le scuole e gli asili partecipano alle proiezioni scolastiche nei cinema. Nei prossimi mesi si prospettano anche dei seminar formativi.

Maggiori informazioni sull’iniziativa.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.