SLOITA


header

4/2023

Večer večkrat nagrajenih kratkih filmov

V tržaškem kinu Ariston se 31. marca ob 20.00 obeta pester program svežih, večkrat nagrajenih slovenskih kratkih filmov z italijanskimi podnapisi, katerega prirejata skupaj Kinoatelje in Slovenski klub. Večer bo obogaten z gostovanjem režiserjev kratkih filmov.

Naj vam predstavimo program.

BABIČINO SEKSUALNO ŽIVLJENJE - Urška Djukić in Émilie Pigeard / 2021 / 13 min

Večkrat nagrajeni animirano-dokumentarni film je prejel preko 10 nagrad doma in po svetu, med katerimi lahko štejemo nagrado Evropske filmske akademije za najboljši kratki film, nagrado cezar, najvišje francosko priznanje na področju filma ter vesno za posebne dosežke, podeljeno na Festivalu slovenskega filma.  

SESTRE - Katarina Rešek - Kukla / Slovenija / 2021 / 23 min

Kuklin film je prejel 10 nagrad doma in v Evropi, med katere lahko štejemo veliko nagrado za najboljši film na Mednarodnem festivalu kratkih filmov v Clermont-Ferrandu, Štigličev pogled za izjemno režijo Društva slovenskih režiserjev in režiserk ter vesno za najboljši kratki film, podeljeno na Festivalu slovenskega filma.  

PENTOLA - Leo Černic / Italija / 2022 / 8 min

Kratkometražec Pentola je prejel nagrado Društva slovenskega animiranega filma za najboljši končan študijski animirani film na Festivalu slovenskega filma, nagrado mladi talent 19. mednarodnega festivala animiranega filma Animateka in nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk. V goste prihaja režiser Leo Černic.  

A TI MENE VIDIŠ? - Jan Cvitkovič / Slovenija / 2022 / 15 min

Jan Cvitkovič je eden najbolj priznanih slovenskih filmskih ustvarjalec. Njegovi celovečerci so prejeli več kot 60 nagrad, med katerimi so tudi nagrada za najboljši debitantski film na beneškem filmskem festivalu in nagrada za najboljšega novega režiserja na filmskem festivalu v San Sebastianu. V goste prihaja režiser Jan Cvitkovič.  

ZA VOGALOM - Martin Turk / Slovenija / 2022 / 13 min

Filmi tržaškega režiserja Martina Turka so bili premierno prikazani na filmskih festivalih v Cannesu ter Busanu in poželi nagrade na mednarodnih festivalih v Zagrebu, Teheranu, Oberhasnu in Festivalu slovenskega filma. V goste prihajata tržaški režiser Martin Turk.  

KURENT - Miha Reja / Slovenija - Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici / 2021 / 7 min

Kurent je bil vključen v mednarodni izbor kratkih na Kinoateljejevem festivalu Poklon viziji v programskem sklopu Prvi Poleti, platformi za razvijanje novih filmskih govoric, kjer je prejel nagrado občinstva. Film je prejel tudi posebno omembo za končan študijski animirani film, ki jo podeljuje Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF).

Več o dogodku.

Vstop je prost. Toplo vabljeni.

Serata di corti pluripremiati

Il 31 marzo alle 20.00 il Cinema Ariston di Trieste ospiterà un ricco programma di freschi, pluripremiati cortometraggi sloveni, presentati per la prima volta con sottotitoli in italiano. La serata organizzata dal Kinoatelje e dal Slovenski klub verrà arricchita dalla presenza dei registi, autori dei film proposti.

Oggi vogliamo presentarvi il programma.

LA VITA SESSUALE DELLA NONNA - Urška Djukić e Émilie Pigeard / 2021 / 13 min

Il corto documentario d’animazione ha ricevuto oltre 10 premi ai festival mondiali e sloveni. Tra essi può vantare il titolo di miglior cortometraggio agli European Film Awards, il premio César, il più alto riconoscimento francese nel campo del cinema e il premio per risultati speciali conferito durante il Festival del cinema sloveno.  

SORELLE - Katarina Rešek - Kukla / Slovenia / 2021 / 23 min

Il film è stato premiato più di 10 volte ai festival in Slovenia e in Europa, tra i quali possiamo menzionare il grand prix al Festival internazionale di cortometraggi di Clermont-Ferrand, il premio all’eccezionale regia conferito dall’Associazione dei registi sloveni e il premio per il miglior corto al Festival del cinema sloveno.  

PENTOLA - Leo Černic / Italia / 2022 / 8 min

Pentola ha ricevuto il premio come miglior film d'animazione studentesco completato, assegnato dall’Associazione del film d’animazione sloveno (DSAF) al Festival del cinema sloveno, il premio giovane talento alla 19° edizione del festival internazionale d’animazione Animateka e il premio all’eccezionale regia conferito dall’Associazione dei registi sloveni. Ospite della serata il regista Leo Černic.  

TU MI VEDI? - Jan Cvitkovič / Slovenia / 2022 / 15 min

Jan Cvitkovič è uno dei registi sloveni più riconosciuti. I suoi lungometraggi hanno ricevuto più di 60 premi, tra cui il premio per la migliore opera prima al Festival di Venezia e il premio per il miglior regista emergente al Festival di San Sebastian. Ospite della serata il regista Jan Cvitkovič.  

DIETRO L'ANGOLO - Martin Turk / Slovenija / 2022 / 13 min

I film del regista di Trieste Martin Turk sono stati presentati in anteprima ai festival cinematografici di Cannes e Busan nonché vinto premi ai festival internazionali di Zagabria, Teheran, Oberhausen e al Festival del cinema sloveno. Ospite della serata il regista Martin Turk.  

KURENT - Miha Reja / Slovenia – Accademia delle Belle Arti dell’Università di Nova Gorica / 2021 / 7 min

Il cortometraggio d'animazione ha fatto parte della selezione internazionale di cortometraggi al festival Omaggio a una visione nel programma Primi Voli – piattaforma per lo sviluppo di nuovi linguaggi cinematografici, dove ha ricevuto il premio del pubblico. Il film ha ricevuto la menzione speciale per un film d'animazione studentesco completato, assegnato dall’Associazione del film d’animazione sloveno (DSAF).

Maggiori informazioni sull'evento.

Entrata libera. Vi aspettiamo numerosi.

Mednarodni mladinski filmski tabor na Rai 3/bis

Na Slovenskem programu Deželnega sedeža RAI za Furlanijo-Julijsko krajino bodo 9. aprila ob 20.00 (ponovitev 13. aprila ob 20.00) predstavljena dela mladih filmarjev, nastala na 11. ediciji Mednarodnega mladinskega filmskega tabora v Novi Gorici, ki ga Kinoatelje prireja v sodelovanju z Ustanovo Silvana Furlana.

Tabor je tokrat povezal 35 mladih filmskih navdušencev iz Slovenije, Italije, Poljske in Ukrajine med 8. in 18. letom, ki so teden dni preživeli v vrtincu ustvarjalnosti ob medsebojnim druženjem in tkanjem novih prijateljskih vezi. Mladi so s pomočjo filmske govorice raziskovali pojem potovanja v najširšem pomenu. Nova Gorica, mesto na meji, je tako postalo prizorišče 7 mladinskih kratkih filmov različnih žanrov, 5 jih bo predstavljenih v tokratni oddaji.

Jana Rajh Plohl, programska vodja letošnjega tabora pravi: »Izbrana tema, potovanje, nam ponuja, da ozavestimo pot, ki je velikokrat vrednejša od končnega cilja. Sprehodili smo se med zamislimi, ki odkrivajo sanjske svetove, odnos do kraja, čustev, neznanega, časa. Izhodiščna tema je v mladih že pred začetkom filmskega tabora zanetila kreativne iskrice, ki smo jih s skupnimi močmi preobrazili v končno doživetje na velikem platnu

Vabljeni k ogledu.

Il campus internazionale del cinema su Rai 3/bis

Il 9 aprile alle 20.00 (replica il 13 aprile sempre alle 20.00) andrà in onda sul programma Rai in lingua slovenaRAI3/bis l’episodio dedicato ai cortometraggi realizzati durante la 11° edizione del Campus internazionale del cinema per i giovani che il Kinoatelje organizza in collaborazione con la Fondazione Silvan Furlan.

Il campus ha riunito 35 giovani appassionati di cinema provenienti da Slovenia, Italia, Polonia e Ucraina di età compresa tra gli 8 ei 18 anni. I ragazzi hanno trascorso una settimana in un vortice di creatività dove hanno costruito nuove amicizie. Attraverso la settima arte, i giovani hanno esplorato il concetto di viaggio nel senso più ampio. Nova Gorica, città sul confine, è diventata così il set cinematografico per 7 cortometraggi giovanili di vari generi, dei quali 5 vedremo presentati in questa puntata.

Jana Rajh Plohl, responsabile del programma di quest'anno afferma: »L'argomento scelto, il viaggio, ci offre la possibilità di prendere coscienza del percorso, che è molte volte più prezioso della destinazione finale. Abbiamo camminato tra idee che rivelano mondi onirici, il rapporto con il luogo, le emozioni, l'ignoto, il tempo. Ancor prima dell'inizio del campus, Il tema proposto ha acceso scintille creative nei giovani, che abbiamo trasformato con i nostri sforzi congiunti in un prodotto finale che abbiamo potuto seguire sul grande schermo«.

Siete invitati a seguire la trasmissione.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.