SLOITA


header

6/2023

Program 2. simpozija projekta VZHOD / ZAHOD Meja skozi film in zgodovino

Vzdolž slovensko-italijanske meje ne trčimo le ob ločnice, prav nasprotno. Skozi zgodovino se je prav tam vzpostavilo povezovalno dogajališče, ki je naneslo tudi svojevrstno avdiovizualno dediščino. Večletni projekt, ki smo ga naslovili VZHOD / ZAHOD Meja skozi film in zgodovino, raziskuje čezmejnost prek gibljivih podob. Lani smo prvič pripravili simpozij, na katerem smo v prvi plan postavili Trst, na drugi izvedbi pa bomo 9. in 10. maja letos v goriškem kinu Kinemax in v Slovenski kinoteki usmerjali pogled v filmske obzornike in arhivski material pri podajanju in učenju zgodovine.

Gostili bomo več uglednih osebnosti, ki se bodo v svojih predavanjih dotikali raznolikih tematik - od filma kot orodja za učenje zgodovine do uporabe obzornikov v propagandi in novinarstvu. Med gosti iz italijanskih inštitucij bodo med drugim Patrizia Cacciani iz zgodovinskega arhiva Inštituta Luce – Cinecittà, Anna Di Gianantonio iz Deželnega inštituta za zgodovino odporništva in sodobnosti FJK, Dunja Jelenković iz Univerze Ca' Foscari, Paolo Caneppele in Simone Venturini iz Univerze v Vidmu ter Paolo Cherchi Usai iz Kinoteke Furlanije-Julijske krajine. Slovensko stran pa bodo zastopali zgodovinar Borut Klabjan iz ZRS-ja Koper, kurator Avstrijskega filmskega muzeja Jurij Meden in predavatelj z AGRFT-ja Andrej Šprah.

Osvetljevali bomo tudi digitalizacijo dela filmskega fonda Aljoše Žerjala, ki ga sestavljajo filmski trakovi v pozitivu formata super 8, shranjeni v škatli z napisom Nočemo dvojezičnosti. To gradivo so pod strokovnim mentorstvom raziskovali dijaki srednje šole I.S.I.S.S. G. D’Annunzio – M. Fabiani in ustvarili videoesej Na robu zgodovine, ki ga bomo spoznali v okviru simpozija.

Projekt, ki ga podpira dežela Furlanija-Julijska krajina, je tudi del programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025 in razpira pogled v leto 2025, ko se bodo goriške ulice prelevile v sveže dogajališče na novo nastajajoče zgodovine tega čezmejnega prostora.

Tu lahko najdete celoten program.
 
Vsi dogodki v Gorici bodo potekali dvojezično v slovenščini in italijanščini. Vabljeni!

Programma del 2° convegno del progetto ORIENTE / OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia

Sebbene il pensiero generale possa suggerire che lungo il confine italo-sloveno sia possibile imbattersi soltanto in delimitazioni, la realtà è del tutto diversa. Nel corso della storia, è stata proprio la zona di confine a diventare luogo di collegamenti, che ha contribuito anche alla realizzazione di un patrimonio audiovisivo unico. Il progetto pluriennale, ORIENTE / OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia, esplora il territorio transfrontaliero attraverso le immagini in movimento. Le prime attività si sono svolte l'anno scorso, quando abbiamo proposto un convegno che si è concentrato sulla città di Trieste. Il secondo appuntamento si svolgerà invece il 9 e 10 maggio 2023 presso il Kinemax di Gorizia e la Slovenska kinoteka, dove ci concentreremo sull’importanza dei cinegiornali e del materiale d’archivio nella didattica.

Ospiteremo diverse personalità illustri che durante le lezioni toccheranno vari argomenti: dal cinema come strumento di apprendimento della storia all'uso dei cinegiornali nella propaganda e nel giornalismo. Tra gli ospiti delle istituzioni italiane troviamo Patrizia Cacciani dell'Archivio Storico dell'Istituto Luce – Cinecittà, Anna Di Gianantonio dell’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea del FVG, Paolo Caneppele e Simone Venturini dell'Università di Udine, Paolo Cherchi Usai della Cineteca del Friuli e Dunja Jelenković dall’Università Ca’ Foscari. Dalla parte slovena troviamo invece lo storico Borut Klabjan del Centro di ricerche scientifiche di Capodistria, il curatore dell’Austrian film museum Jurij Meden e il professore degli studi cinematografici e televisivi presso l’Università di Ljubljana Andrej Šprah.

Durante gli eventi faremo luce anche sul processo di digitalizzazione di una parte dell’archivio di Alessio Zerial, che consiste in pellicole invertibili in Super 8, conservate in una scatola denominata No al bilinguismo. Questo materiale è stato studiato dagli studenti dell'I.S.I.S.S. D'Annunzio - M. Fabiani che, guidati da mentori esperti, hanno realizzato il video saggio Lungo il bordo della storia, che presenteremo durante il convegno.

Il progetto, sostenuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, rientra nel programma della Capitale Europea della Cultura GO! 2025 e tende lo sguardo al 2025, quando le strade delle due Gorizie si trasformeranno nel palcoscenico della nuova storia emergente di questo territorio transfrontaliero.

Qui potete trovare l'intero programma.

Tutti gli eventi a Gorizia si terranno in sloveno e italiano. Vi aspettiamo numerosi.

Kino koncert Kino-Pravda

Goriška edicija simpozija projekta VZHOD / ZAHOD Meja skozi film in zgodovino se bo sklenila 9. maja ob 20.30 v goriškem kinu Kinemax s kino koncertom Kino Pravda. Gre za uglasbitev v živo treh slavnih obzornikov, pod katere se podpisuje pionir sovjetskega avantgardnega filma Dziga Vertov. Vertov je s skupino filmarjev do leta 1925 posnel triindvajset epizod. Zamislil si je časopis na velikem platnu, nekakšno "faktografsko" prikazovanje realnosti v obliki obzornikov, ki naj bi predstavljalo edinstveno možnost zadostitve zahtev po revolucionarnem filmu. Z njimi tako razburil kritike, da so ga razglasili za blaznega. Načini delovanja tega filmskega obzornika so imel izjemen vpliv in daljnosežne posledice na razvoj dokumentarnega filma.

Med letoma 2017 in 2018 je Avstrijski filmski muzej 22 ohranjenih številk (št. 12 je izgubljena) digitaliziral in podnaslovil v nemščini ter angleščini, od leta 2018 pa so te na voljo na spletu. Maja si bomo obzornike ogledali s slovenskimi in italijanskimi podnaslovi.

Za glasbeno podlago v živo bosta poskrbela Boštjan Narat (Katalena) na kitari in Didier Ortolan na saksofonu in klarinetu (Zerorchestra).

Več o dogodku.

Cine-concerto Kino-Pravda

L’appuntamento goriziano del convegno del progetto ORIENTE / OCCIDENTE La frontiera nel cinema e nella storia si concluderà il 9 maggio alle 20.30 presso il cinema Kinemax di Gorizia con il cine-concerto Kino Pravda. L’evento prevede l’accompagnamento musicale dal vivo di tre celeberrimi cinegiornali, realizzati dal pioniere del cinema d'avanguardia sovietico Dziga Vertov. Nel 1925, Vertov, assieme ad un gruppo di cineasti, aveva girato ventitré episodi. Ha inventato un giornale per il grande schermo, una sorta di rappresentazione "fattografica" della realtà sotto forma di cinegiornali, che rappresentavano l’unico modo di soddisfare le esigenze per un film rivoluzionario. Con il suo lavoro, ha sconvolto così tanto i critici che lo hanno dichiarato pazzo. Questi cinegiornali hanno avuto un'enorme influenza e conseguenze di vasta portata sullo sviluppo del film documentario.

22 numeri della serie Kino-Pravda (il n. 12 è perduto) sono stati digitalizzati e sottotitolati in tedesco e inglese dall’Austrian Film Museum tra il 2017 e il 2018. Da allora sono disponibili online. Durante l'evento di maggio i cinegiornali verranno sottointitolati in italiano e sloveno.

La colonna sonora dei cinegiornali, musicata dal vivo, verrà realizzata da Didier Ortolan al sassofono e clarinetto (Zerorchestra)e Boštjan Narat (Katalena).

Maggiori informazioni sull'evento.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.