SLOITA


header

7/2023

19. Mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema

Mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema bo z 19. izvedbo med 7. in 11. junijem v Izoli ponovno pozdravil poletje. Festival ostaja netekmovalen, pristno posvečen avtorskemu filmu in razvoju filmske kulture. Prikazanih bo več kot 100 celovečernih in kratkih filmov, številne projekcije bodo potekale ob prisotnosti filmskih ustvarjalcev.

Kinoatelje vas kot dolgoletni tesni partner festivala toplo vabi, da si ogledate program in se udeležite festivala v Izoli.

Program vključuje tudi več italijanskih (ko)produkcij, kot denimo Gigi zakon režiserja Alessandra Comodina, Vera režiserke Tizze Covi, Zbogom, Leonora režiserja Paola Tavianija, ob prisotnosti gostov, ter koncert Massima Silveria.

Na novo vzpostavljena mreža festivalov iz regije – čezmejni filmski festival Poklon viziji, filmski festival Mednarodna nagrada Sergio Amidei za najboljši scenarij, mednarodni festival Kino Otok in mednarodni filmski festival Dnevi svetlobe – ki se posvečajo filmski fotografiji in jeziku prek organizacije srečanj z direktorji fotografije in projekcij, prinašajo na Kino Otok projekcijo filma Mož brez krivde in pogovor z režiserjem Ivanom Gergoletom. V sklopu Pro Otoka pa vabimo na mojstrski tečaj video umetnice in direktorice fotografije Debore Vrizzi. Na sporedu profesionalnega programa se obeta še ena zanimiva okrogla miza, kjer se bodo mednarodni gostje preizpraševali o družbeni vlogi in moči avtorskega filma v današnjem evropskem okolju.

Vabljeni še na 5 večerov sekcije Video na plaži, kjer bodo med številnimi drugimi kratkimi na platnu zaživele tudi podobe filmov naših prijateljev in sodelavcev: Kurent Mihe Reja, ki je lani v sklopu Prvih Poletov festivala Poklon viziji popolnoma prepričal publiko, Albert, čemu Fabrisa Šulina in Zbulimi Arte Kroni.

Celoten filmski in spremljevalni program letošnjega festivala sta predstavljena na kinootok.org, najbolj sveže novice in festivalski utrinki pa so objavljeni na Facebooku in Instagramu. Vabljeni.

Preberi si več.

19° Festival cinematografico internazionale Kino Otok – Isola Cinema

Il festival del Cinema Internazionale Isola Cinema saluterà nuovamente l’estate tra il 7 e l’11 giugno con la sua 19ª edizione ad Isola. Il festival rimane non competitivo, genuinamente dedicato al cinema d’autore e allo sviluppo della cultura cinematografica. Verranno presentati oltre 100 lungometraggi e corti, molte delle proiezioni si svolgeranno alla presenza degli autori.

Il Kinoatelje, in qualità di stretto partner di lunga data del festival, vi invita calorosamente a visionare il programma ed a partecipare al festival ad Isola.

Il programma cinematografico include anche diverse (co)produzioni italiane come, ad esempio, Gigi la legge di Alessandro Comodin, Vera di Tizza Covi, Leonora addio di Paolo Taviani, in presenza di ospiti, e il concerto di Massimo Silverio.

La nuova rete dei festival della regione – il festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, il festival Premio Internazionale alla Miglior Sceneggiatura Cinematografica “Sergio Amidei”, il festival del Cinema Internazionale Isola Cinema e il festival del cinema internazionale Le Giornate della Luce – che si dedicano alla fotografia e alla lingua cinematografica tramite l’organizzazione di incontri con direttori della fotografia e varie proiezioni, portano ad Isola la proiezione del film L’uomo senza colpa e l’incontro con il regista Ivan Gergolet. Nell'ambito del Pro Otok, invece, si prospetta la masterclass della videoartista e direttrice della fotografia Debora Vrizzi. Sempre nel programma professionale, vorremmo segnalare anche un'interessante tavola rotonda in cui gli ospiti internazionali metteranno in discussione il ruolo sociale e il potere del cinema d'autore nell'ambiente europeo di oggi.

Siete invitati anche alle 5 serate della sezione Video on the Beach, dove, tra tanti altri cortometraggi, prenderanno vita sullo schermo le immagini dei film dei nostri amici e colleghi: Kurent di Miha Reja che lo scorso anno ha completamente convinto il pubblico nella sezione Primi Voli del festival Omaggio a una visione, Albert Why? di Fabris Šulin, e Zbulimi di Arta Kroni.

L’intero programma di quest’anno si trova sul sito kinootok.org. Le ultime notizie e gli highlights del festival sono pubblicati invece sulla pagina Facebook e Instagram. Vi aspettiamo numerosi.

Maggiori informazioni.

Just moving: Podobe, ljudje in ideje v gibanju

Zaključuje se projekt Just moving: Podobe, ljudje in ideje v gibanju, ki je zaživel septembra 2022 in je nastal kot plod sodelovanja ustanov Kinoatelje, Združenja Palazzo del Cinema – Hiša filma in Društva Young For Fun. Njegov namen je širiti obzorja in ustvarjati nove poglede na svet, poklice, jezike, govorice ter razne kulture. Pobuda je del nacionalnega načrta Film v šolah, ki ga podpirata italijansko Ministrstvo za izobraževanje in Ministrstvo za kulturo. Povezovalna nit predvidenih aktivnosti je tematika potovanja.

V aktivnosti, ki jih je znotraj projekta izvedel Kinoatelje, je bilo vključenih preko 1400 učencev in dijakov iz 29 vrtcev, osnovnih, nižjih in višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom iz goriške, tržaške in videmske pokrajine. Pobuda je vključevala tudi šolski filmski abonma Kinomagnet, ki predvideva projekcije slovenskih avtorskih filmov in kratkih animiranih filmov, obogatene s pogovori, mestoma tudi v prisotnosti gostov. V sklopu različnih delavnic, kjer je bilo uporabljeno tudi Kinoateljejevo namensko oblikovano učno gradivo, so nastali 3 kratki filmi. Skupno je bilo v kinematografih organiziranih skoraj 30 dogodkov in predvajanih 41 različnih filmskih del.

Ob tej priložnosti vas želimo povabiti na zaključni dogodek projekta, ki se bo 31. maja ob 18.00 odvil v goriški kinodvorani Kinemax. Publika bo lahko uživala v kratkih filmih na tematiko potovanja, ki so nastali v ustvarjalnicah osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom in izdelkih dijakov drugostopenjskih srednjih šol v okviru 2. deželnega in čezmejnega mladinskega kinematografskega tekmovanja, ki ga prireja društvo Young For Fun.

Vstop prost. Vabljeni.

Just moving: Immagini, persone e idee in movimento

Il progetto Just moving: Immagini, persone e idee in movimento, che ha preso vita nel settembre 2022 ed è stato frutto della collaborazione tra il Kinoatelje, l'Associazione Palazzo del Cinema – Hiša filma, e l'Associazione Young For Fun, sta per giungere al termine. Il suo scopo è quello di ampliare gli orizzonti e creare nuove prospettive sul mondo, sulle professioni, sulle lingue, sui linguaggi e sulle diverse culture. L'iniziativa fa parte del piano nazionale Cinema per la scuola, sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il filo rosso delle attività in programma è il tema del viaggio.

Le attività svolte dal Kinoatelje per questo progetto hanno coinvolto più di 1400 alunni di 29 plessi, tra asili, scuole elementari, scuole secondarie di primo e secondo grado, con lingua d’insegnamento slovena delle province di Gorizia, Trieste e Udine. Nell’ambito del progetto è stato incluso anche l’abbonamento cinematografico scolastico Kinomagnet, che prevede proiezioni di film d'autore e cortometraggi d'animazione sloveni, accompagnate da dibattiti anche in presenza di ospiti. Durante i vari laboratori, invece, dove è stato utilizzato anche il materiale didattico ideato appositamente dal Kinoatelje, sono stati realizzati 3 cortometraggi. Nel complesso, nelle sale cinematografiche sono stati organizzati quasi 30 eventi e proiettate 41 opere diverse.

In quest’occasione vogliamo invitarvi all’evento conclusivo del progetto che si terrà il 31 maggio alle 18.00 al Kinemax di Gorizia. Il pubblico potrà seguire i cortometraggi sul tema del viaggio realizzati nei laboratori delle scuole primarie con la lingua di insegnamento slovena e i lavori degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado realizzati nell’ambito del 2° Palio Cinematografico Studentesco Regionale e Transfrontaliero organizzato dall’Associazione Young For Fun.

Entrata libera. Vi aspettiamo numerosi.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.