SLOITA


header

13/2023

Predpremiera filma Dva koraka od Baltika do Jadrana

V sredo, 6. septembra, vas ob 20.00 vabimo v Malo dvorano Kulturnega doma Nova Gorica na predpremiero dokumentarnega filma Dva koraka od Baltika do Jadrana (Two steps from the Baltic to the Adriatic, 2023). Dokumentarec, nastal pod režijsko taktirko Jana Mozetiča, nas bo popeljal na zanimivo pot od Litve do Trsta.

Film izrisuje zgodbe štirih osebnosti, ki so oživile kulturno krajino Litve, Poljske, Madžarske in slovensko-italijanskega primorja ob zaključku devetnajstega in začetku dvajsetega stoletja. Večkulturen, presenetljiv in tragičen svet, ki nam govori tudi o današnjem času. Snemanje dokumentarnega filma je potekalo od septembra 2022 do aprila 2023 v številnih evropskih državah in mestih, ki iz različnih kulturnih vidikov nosijo močan pečat obravnavanega zgodovinskega obdobja. Kakor v filmu je tudi snemanje imelo pridih popotovanja, tako fizičnega kot časovnega.

Film je nastal v produkciji Kinoateljeja v sklopu evropskega projekta Let's meet, ki se osredotoča na razvoj in krepitev družbene ter izobraževalne vrednosti evropske kulturne dediščine preko uporabe novih medijev.

Več o filmu.

Anteprima del film Due passi dal Baltico all'Adriatico

Mercoledì 6 settembre alle 20.00 siete invitati presso il Kulturni dom Nova Gorica all'anteprima del lungometraggio Due passi dal Baltico all'Adriatico (Two steps from the Baltic to the Adriatic, 2023). Il documentario diretto da Jan Mozetič ci porterà in un interessante viaggio che si estende dalla Lituania fino a Trieste.

Il film raccoglie i frammenti di quattro personaggi che animarono il mondo della cultura lituana, polacca, ungherese e quella del litorale italo-sloveno tra la fine del 19° e l'inizio del 20° secolo. Un mondo multiculturale, sorprendente e tragico, che ci parla anche della nostra contemporaneità. Le riprese del documentario si sono svolte dal settembre 2022 all'aprile 2023 in vari paesi e città europee, che, per diversi aspetti culturali, portano una forte impronta di quel periodo stroico. Proprio come nel film, anche durante le riprese abbiamo avuto la sensazione di viaggiare, sia fisicamente che a livello temporale.

Il film è stato prodotto dal Kinoatelje e realizzato nell’ambito del progetto Let’s meet, che si concentra sullo sviluppo e il rafforzamento del valore sociale ed educativo del patrimonio culturale europeo attraverso l'uso di nuovi media.

Maggiori informazioni sul film.

Pridi dol in povej … Pridi dol in poglej …

Včasih so mladi svoje prijatelje iz blokovskih stanovanj k igri vabili z besedami »PRIDI DOL«. Tudi mi vas vabimo »DOL« na ogled starejših filmov o življenju v Ruskih blokih in pogovor o kvaliteti bivanja v Ravnikarjevih stanovanjih.

V nedeljo, 10. 9., in ponedeljek, 11. 9., na Kidričevo 33, v Novo Gorico, ob 19.00.

Predvajali bomo odlomke filmov Oris stanovanjskih načinov v Novi Gorici (avtor Naško Križnar, 1980), Nova Gorica 1948 (skupinsko delo, delavnica Amira Muratovića, 1998), Špela in Miha (avtorica Jasna Martinšek, Poletna šola vizualnega, delavnica Naška Križnarja, 2001), Mesto na travniku (avtorici Anja Medved in Nadja Velušček, Kinoatelje, 2004).

Del aktivnosti se izvaja v okviru projekta Ab Initio: Urbana utopija kot del programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Organizatorji: ZRC SAZU, Center arhitekture Slovenije, Kinoatelje, Kinokašča, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem.

Scendi giù e racconta ... scendi giù e vedi ...

All’epoca, i bambini chiamavano a giocare i propri amici che vivevano nei condomini con la parola »SCENDI GIÙ«. Anche noi vi invitiamo »GIÙ« alla proiezione dei vecchi film sulla vita negli cosiddetti condomini russi e al dibattito sulla qualità della vita negli edifici progettati dall'architetto Edvard Ravnikar.

Domenica 10 e lunedì 11 settembre in via Kidričeva 33, a Nova Gorica, alle ore 19.00.

Presenteremo spezzoni dei film: Le modalità abitative a Nova Gorica (di Naško Križnar, 1980), Nova Gorica 1948 (lavoro di gruppo, laboratorio di Amir Muratović, 1998), Špela e Miha (di Jasna Martinšek, Visual Summer School, laboratorio di Naško Križnar, 2001), Città sul prato (di Anja Medved e Nadja Velušček, Kinoatelje, 2004).

Parte dell'attività è svolta nell'ambito del progetto Ab Initio: Urban Utopia nell'ambito del programma della Capitale Europea della Cultura GO! 2025.

Organizzatori: Centro di ricerca scientifica SAZU, Centro di architettura della Slovenia, Kinoatelje, Kinokašča, Istituto per la protezione del patrimonio culturale della Slovenia e Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università del Litorale.

Projekcija filma Pravilo igre

V četrtek, 14. septembra, vas ob 20.00 vabimo v goriško Hišo filma – Palazzo del Cinema na projekcijo kultnega filma Pravilo igre (1939) francoskega režiserja Jeana Renoirja, ki po zaslugi izvrstne režije danes velja za enega najboljših filmov vseh časov. Organizatorja čezmejni filmski festival Poklon viziji in festival I Mille Occhi se s tem dogodkom želita pokloniti igralki Nori Gregor, katero je pot iz rodne Gorice ponesla v sam vrh tedanje evropske kinematografije. Pred nekaj desetletji je bil prav Kinoatelje prvi, ki je goriški igralki posvetil večletno raziskavo o njenem življenju in delu. Nastale so različne publikacije, multimedijska razstava in gledališka igra.

Dogodek je del programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Več o dogodku.

Proiezione del film La regola del gioco

Giovedì 14 settembre alle 20.00 siete invitati presso il Palazzo del Cinema – Hiša filma di Gorizia alla proiezione del film culto La regola del gioco (1939) del regista francese Jean Renoir, che, grazie alla ottima regia, è oggi considerato uno dei migliori film di tutti i tempi. Con questo evento gli organizzatori, il festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione e il festival I Mille Occhi, vogliono rendere omaggio all'attrice Nora Gregor, che dalla natia Gorizia raggiunse il più grande cinema europeo. Il primo omaggio le fu reso vari decenni fa dal Kinoatelje con una ricerca pluriennale sulla sua vita e carriera professionale che ha portato alla realizzazione di pubblicazioni, una monografia, mostra multimediale e un’opera teatrale.

L’evento fa parte del programma della Capitale europea della cultura GO! 2025.

Maggiori informazioni

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.