SLOITA


header

16/2023

Čezmejni filmski festival Poklon viziji

Približuje se 24. edicija čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ki ga Kinoatelje organizira v sodelovanju s številnimi partnerji iz Slovenije ter dežele Furlanije-Julijske krajine in se bo med 16. in 22. oktobrom odvijal v Novi Gorici, Gorici, Trstu, Ljubljani, Špetru, Vidmu in letos prvič tudi v Mariboru. Festival je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Toplo vabljeni, da se nam pridružite na kateri izmed naših postojank, prav posebej vabljeni na goriško čezmejno druženje, ki se bo dogajalo 16., 18., 19. in 20. oktobra.

V ponedeljek otvarjamo festival ob 11.00 v kavarni San Marco v Trstu, kjer bo potekala novinarska konferenca in druženje z gosti festivala, armenskim režiserjem Harutinom Hačatrianom in producentko Tatevik Manukjan, ter bolgarskim pisateljem in novinarjem Dimitrom Kenarovom. Od 18.00 dalje pa bodo sledile filmske projekcije v Gledališču Miela, prav tako v Trstu. Istega dne se bo odvila tudi goriška otvoritev festivala, kjer nas čakajo trije dogodki. V Carinarnici ob 17.00 in v Galeriji Tir ob 18.30 bomo skozi program Prvih Poletov in kratke forme raziskovali nove filmske govorice, v goriški Hiši filma pa nas ob 20.30 čaka film Smeri (sub ita) v režiji Stefana Komandareva.

Letošnji osrednji gost festivala in prejemnik nagrade Darko Bratina 2023 je bolgarski režiser, scenarist in producent Stefan Komandarev. Pod njegovim mentorstvom bo v goriški Hiši filma v sredo, 18. 10. med 10.00 in 13.30 potekala brezplačna mojstrska delavnica, na katero se je potrebno predhodno prijaviti na tej povezavi. Na mojstrski delavnici bo na ogled dokumentarni film Mesto negovalk (2011) o mestu Varšec na severozahodu Bolgarije, kjer ženske služijo denar kot negovalke oz. »badante« v Italiji. Na festivalu bo predstavljen izbrani opus sedmih del, me d njimi tudi njegov najnovejši film Blagine lekcije (2023), ki skupaj s celovečercema Smeri (2017) in V krogu (2019) tvori trilogijo, s katero Komandarev razgalja najbolj pereče teme sodobne družbe. V četrtek, 19. 10., ob 20.00 bo v SNG Nova Gorica potekala svečana podelitev nagrade Darko Bratina in Prvih Poletov, sledila pa bo slovenska premiera filma Blagine lekcije (sub slo).

»Več zgodb, manj mej« je zgovoren slogan sekcije Prvi Poleti, pod okriljem katere se predstavljajo sveži in inovativni kratki filmi najrazličnejših žanrov in form, ki premikajo meje tako v vizualnem kot pripovednem pogledu. V treh sklopih (Uradni tekmovalni program, Kino eklektika: Življenje ali smrt in Pod carinikovim oknom), ki jih je kurirala Sandra Jovanovska, bo na različnih lokacijah obeh Goric na ogled približno 50 filmov iz kar 14 držav. Prvi Poleti so tudi letos ponudili priložnost za študente Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in Univerze v Vidmu – Dams Cinema, da se preizkusijo v vlogi mladih kuratorjev in predstavijo dela sovrstnikov, za katera menijo, da so najbolj izrazito zaznamovala aktualno čezmejno študentsko produkcijo. Letos prvič pa se bodo predstavili tudi mlajši filmarji, srednješolci z Gimnazije Nova Gorica in srednje šole CHS iz Beljaka. V režiji umetne inteligence pa smo poimenovali razstavo in predavanje, ki ga bo v Galeriji Tir izvedel danski avtor Jeppe Lange. Na osnovi svojih del Abyss in Ripples bo predstavil  uporabo umetne inteligence kot ustvarjalnega orodja v kontekstu filmskega ustvarjanja. Pester program Prvih Poletov, ki je na sporedu tekom celega dne v petek, 20. 10,. na Mostovni, se bo zaključil z DJ/VJ večerom Hybrida Sound & Lightshow, po navdihu Maka Sajka & Vittoria De Sete.

S programom kratkih filmov in predavanjem se bomo 18. 10. ob 15.00 v goriški Hiši filma poklonili tudi dvema kultnima cineastoma Maku Sajku in Vittoriu de Seti. Gre za nekonvencionalna filmska umetnika in neodvisna ustvarjalca, ki sta vselej preizkušala meje filmskega jezika in ustvarila filmsko zapuščino, v katero bomo še dolgo uperjali pogled. S svojimi deli sta prehitevala svoj čas in odpirala teme, ki so aktualne še danes.

V duhu širitve programa ob pripravah na Evropsko prestolnico kulture GO! 2025 predstavljamo italijanskega režiserja Giacoma Abbruzzeseja, eno večjih presenečenj letošnjega Berlinala, kjer je s celovečernim prvencem Disco boy (2023) osvojil srebrnega medveda. Večkrat nagrajeni film Disco Boy bo v četrtek, 19. 10., s projekcijo v Kulturnem domu Nova Gorica doživel tudi slovensko premiero.

V četrtek, 19. 10. ob 17.00 (Xcenter, Nova Gorica) bodo na okrogli mizi svoje videnje o filmu kot sredstvu za razumevanje in refleksijo (sodobne) družbe predstavili Stefan Komandarev, Harutin Hačatrian in Giacomo Abbruzzese, pogovor bosta moderirala novinarja Patricija Maličev in DImiter Kenarov.

Odkrij celoten program.

Festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione

Si avvicina la 24° edizione del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione che il Kinoatelje organizza in collaborazione con numerosi partner dalla Slovenia e dalla regione Friuli-Venezia Giulia. Esso prenderà vita tra il 16 e il 22 ottobre a Nova Gorica, Gorizia, Trieste, Ljubljana, San Pietro al Natisone, Udine, e quest’anno per la prima volta anche a Maribor. Il festival fa parte del programma ufficiale della Capitale europea della cultura GO! 2025.

Vi invitiamo ad unirvi a noi durante le varie tappe, ma soprattutto nelle date che si svolgeranno tra le due Gorizie il 16, 18, 19 e 20 ottobre.

Lunedì inaugureremo il festival alle ore 11.00 presso il Caffe San Marco di Trieste sia con la conferenza stampa che l’incontro con gli ospiti del festival, il regista armeno Harutyun Khachatryan e la produttrice Tatevik Manoukyan, e lo scrittore e giornalista bulgaro Dimiter Kenarov. Dalle ore 18.00 seguiranno le proiezioni cinematografiche al Teatro Miela, sempre a Trieste. Nello stesso giorno avrà luogo l’inaugurazione del festival anche tra le due Gorizie, dove ci aspettano tre eventi. Alle 17.00 presso la Carinarnica (ex valico in via San Gabriele) e alle 18.30 nella Galleria Tir (Mostovna) esploreremo i nuovi linguaggi cinematografici attraverso i cortometraggi nel programma della sezione Primi Voli, alle 20.30, invece, presso il Palazzo del Cinema a Gorizia ci attende la proiezione del film Directions (sub ita) diretto da Stefan Komandarev.

 L’ospite principale del festival e colui che riceverà il Premio Darko Bratina 2023 è il regista, sceneggiatore e produttore bulgaro Stephan Komandarev. Mercoledì 18/10 tra le 10.00 e le 13.30 presso il Palazzo del Cinema di Gorizia guiderà la masterclass. L’evento è gratuito, basta iscriversi al modulo su questo link. Durante la masterclass verrà inoltre presentato il documentario La città delle badanti (2011) che tratta la storia della città di Varshets, situato nel nord-ovest della Bulgaria, dalla quale le donne si recano in Italia a cercare il lavoro come infermiere o »badanti«. Nell’arco del festival verranno presentate sette opere del suo opus, tra cui troviamo anche il film Le lezioni di Blaga (2023). Assieme ai lungometraggi Directions (2017) e La ronda (2019) forma la trilogia con la quale Komandarev mette a nudo le problematiche contemporanee più pressanti della nostra società. Giovedì 19/10 alle 20.00 presso il teatro SNG di Nova Gorica, invece, si svolgerà la serata d’onore durante la quale conferiremo il Premio Darko Bratina e il Premio Primi Voli. Seguirà la prima slovena del film Le lezioni di Blaga (sub ita).

»Più storie, meno confini« è lo slogan eloquente della sezione Primi Voli, nell’ambito della quale vengono presentati freschi e innovativi cortometraggi di tutti i generi e forme, che spingono i confini del linguaggio cinematografico sia a livello visivo che quello della narrazione. Circa 50 cortometraggi provenienti da 14 paesi saranno presentati durante la suddetta sezione. In diverse località delle due Gorizie, il programma principale prevede il programma ufficiale in concorso, la sezione Cinema eclettico: Vita o morte e la sezione Sotto la finestra del doganiere, curate da Sandra Jovanovska. Anche quest'anno i Primi Voli offriranno l'occasione agli studenti dell'Accademia delle Arti dell'Università di Nova Gorica e del corso DAMS Cinema dell'Università di Udine di cimentarsi nel ruolo di giovani curatori e di presentare i lavori dei loro coetanei, che hanno maggiormente segnato l’attuale produzione studentesca transfrontaliera. Quest'anno per la prima volta si presenteranno anche gli autori più giovani, gli studenti del liceo Gimnazija Nova Gorica e della CHS Villach. Diretto dall’intelligenza artificiale, invece, è il nome della mostra e della lezione a cura dell’autore danese Jeppe Lange presso la Galleria Tir al Mostovna. Traendo ispirazione dai suoi lavori video Abyss e Ripples, ci illustrerà l’utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento creativo nel contesto del cinema. Il ricco il programma dei Primi Voli che si estenderà per tutta la giornata di venerdì 20 ottobre al Mostovna, si concluderà con una serata DJ/VJ intitolata Hybrida Sound & Lightshow, ispirata da Mako Sajko e Vittorio De Seta.

Con un programma che racchiude dei cortometraggi e una lezione, in programma il 18/10 alle 15.00 presso il Palazzo del Cinema di Gorizia, renderemo omaggio ai due grandi registi Mako Sajko e Vittorio De Seta. Si tratta di artisti cinematografici non convenzionali e autori indipendenti, sempre alla ricerca dei nuovi linguaggi cinematografici e che ci hanno lasciato un'eredità cinematografica dalla quale trarremo ispirazione ancora per molti anni avvenire. Erano due visionari affrontando temi ancora oggi attuali.

Nello spirito dell'ampliamento del programma in vista dell’avvicinamento della Capitale Europea della Cultura GO! 2025, presentiamo il regista italiano Giacomo Abbruzzese nonché il suo primo lungometraggio, Disco Boy (2023), per il quale ha vinto l'Orso d'Argento alla Berlinale. L’opera pluripremiata avrà la prima slovena giovedì 19/10 presso il Kulturni dom Nova Gorica.

Giovedì 19/10 alle 17.00 (Xcenter, Nova Gorica), Stefan Komandarev, Harutyun Khachatryan e Giacomo Abbruzzese presenteranno in una tavola rotonda le loro visioni del cinema come mezzo di comprensione e riflessione sulla società (moderna). L’incontro sarà moderato dai giornalisti Patricija Maličev e Dimiter Kenarov.

Scopri il programma.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.