SLOITA


header

17/2023

Podelitev nagrade Darko Bratina

Na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji smo v četrtek v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica 24. zapored podelili nagrado Darko Bratina. Letos jo je prejel bolgarski režiser, producent in scenarist Stefan Komandarev za svoj poglobljen filmski opus dokumentarnih in igranih filmov, ki je v preteklih treh desetletjih s prepoznavno naracijo kritičnega premišljevalca sodobnosti zaznamoval ne samo bolgarsko, temveč tudi evropsko kinematografijo.

Komandarev je bil ob prejetju nagrade zelo počaščen. Med drugim je dejal: »Zame je to velika in pomembna nagrada, saj je prva, ki jo prejmem za celoten opus. Menim, da je to trenutek, ko lahko pogledam vase in se preizprašam o tem, kaj sem do sedaj naredil, ter začrtam pot za bodočnost.« Vesel je, da je imel priložnost spoznati prav poseben festival, ki se odvija v dveh mestih, čeprav izgledata kot eno, ter da se je tekom njegovih posegov in mojstrske delavnice lahko srečal z zelo bistroumnim občinstvom. Še posebej dragocen trenutek zanj pa je bil, ko je enega izmed svojih filmov lahko predstavil tudi mladim srednješolcem, ki so stari prav toliko kot njegov sin.

Razglasili smo tudi zmagovalne kratke filme iz sekcije Prvi Poleti. Nagrado žirije je dobil film Electra, pod katerega se podpisuje režiserka Daria Kashcheeva, ki je z izjemno ustvarjalno in nepredvidljivo naracijo znala zelo preprosto zgodbo predstaviti na način, ki ni preprost. Posebna omemba gre filmu Kalitev slovenske režiserke Ivane Vogrinc Vidali, ki nam je predala morda najpomembnejše sporočilo v teh časih, »basta, dovolj nam je tega,« je zapisala žirija. Nagrado občinstva pa je prejel kratkometražec Miracasas, ki ga je ustvarila Raphaëlle Stolz v sodelovanju z Augustom Zanovellom. Čestitke vsem zmagovalcem!

Tu si lahko ogledate fotogalerijo festivala.

Conferimento del Premio Darko Bratina

Presso il Teatro Nazionale Sloveno di Nova Gorica abbiamo conferito ieri il 24° Premio Darko Bratina nell’ambito del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione. Quest’anno, il festival ha insignito il regista, produttore e sceneggiatore bulgaro Stephan Komandarev per la sua approfondita produzione di film documentari e lungometraggi, che negli ultimi tre decenni ha segnato il cinema non solo bulgaro ma anche quello europeo con la narrativa riconoscibile di un pensatore critico contemporaneo.

Komandarev era molto onorato di ricevere il premio. Lui stesso ha affermato: »Questo è un grande riconoscimento e un premio importante per me poiché è il primo che ricevo per il mio opus. Credo che rappresenti un momento cardine in cui posso rivedere quello che ho creato finora e tracciare un percorso per il futuro«. Il regista è felice di aver avuto l'opportunità di conoscere un festival molto particolare che si svolge in due città, anche se sembrano una sola, e di aver potuto incontrare un pubblico molto intelligente durante i vari appuntamenti e la masterclass. Un momento particolarmente prezioso per lui è stato quando ha potuto presentare uno dei suoi film ai giovani liceali che hanno la stessa età di suo figlio.

Durante la serata abbiamo svelato anche quali sono i migliori cortometraggi della sezione Primi Voli. Il premio della giuria è stato assegnato al corto Electra di Daria Kashcheeva, che è riuscita a presentare, con una narrazione estremamente creativa e imprevedibile, una storia molto semplice in un modo per nulla semplice. La menzione speciale va al film Sprouting della regista slovena Ivana Vogrinc Vidali, per averci trasmesso quello che forse è il messaggio più importante di questi tempi: »basta, ne abbiamo abbastanza«, legge la motivazione della giuria. Il pubblico ha premiato, invece, il cortometraggio Miracasas, realizzato da Raphaëlle Stolz in collaborazione con Augusto Zanovello. Congratulazioni a tutti i vincitori!

Vi invitiamo a visionare la fotogalleria del festival.

Festival Poklon viziji se nadaljuje

Naše festivalsko popotovanje pa še ni končano. Danes se tekom celega dne na Mostovni odvija pisan program iz sekcije Prvi Poleti; popoldan nas čaka predstavitev kratkih filmov, nastalih v produkciji Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici in filmske smeri DAMS Univerze v Vidmu, za tem sledi predavanje V režiji umetne inteligence, ki ga bo predstavil gostujoči umetnik in filmar Jeppe Lange, večer pa se bo sklenil z multimedijskim performansom skupine Hybrida s poklonom Maku Sajku in Vittoriu De Seti. Pestro dogajanje nas čaka tudi v Ljubljani, natančneje v Cankarjevem domu, kjer se bosta v sklopu programa Liffe pred Liffom odvili projekciji filmov Blagine lekcije in Disco Boy režiserjev Stefana Komandareva in Giacoma Abbruzeseja, ki bosta občinstvu spregovorila o svojih filmih.

Tudi v soboto nas čakata projekcije na dveh postojankah. V sodelovanju s festivalom Dokudoc si bomo ob 19.00 v mariborskem Lutkovnem gledališču ogledali celovečerni film Trije grobovi umetnika armenskega režiserja Harutina Hačatriana, ki bo film neposredno predstavil občinstvu. Ob 20.30 pa bomo v videmskem kinu Il Visionario uživali v podobah filma Disco Boy, po katerem bosta publiko nagovorila režiser Giacomo Abbruzzese ter pisateljica in novinarka Cristina Battocletti.

Filmsko popotovanje pa zaključujemo v nedeljo v Špietru, natančneje v Krajinskem in pripovednem muzeju SMO, kjer si bomo ob 18.00 ogledali zmagovalni kratki film iz sekcije Prvi Poleti, kratkometražec Narodna noša režiserja Maka Sajka in dokumentarni Abeceda upanja režiserja Stefana Komandareva. Toplo vabljeni na katerega izmed dogodkov. Tu lahko najdete program dogodkov.

Festival Omaggio a una visione prosegue

Il nostro festival prosegue e ci attendono ancora diversi appuntamenti. Oggi, durante l’intera giornata siete invitati a partecipare agli eventi della sezione Primi Voli al Mostovna: nel pomeriggio si svolgerà la presentazione dei cortometraggi prodotti dall’Accademia delle Arti dell’Università di Nova Gorica, e del corso DAMS dell’Università di Udine, seguita dalla case study Diretto dall’intelligenza artificiale, guidata dall'artista e regista ospite Jeppe Lange. La serata si concluderà con la performance multimediale del gruppo Hybrida con un omaggio a Mako Sajko e Vittorio De Seta. Allo stesso tempo, il programma prevede gli eventi anche a Lubiana, più precisamente presso il Cankarjev dom, dove nell'ambito del programma Liffe pred Liffom si svolgeranno le proiezioni dei film Le lezioni di Blaga e Disco Boy dei registi Stephan Komandarev e Giacomo Abbruzese che presenteranno al pubblico i propri film.

Anche sabato ci attende un doppio appuntamento. Alle 19.00, nel Teatro delle marionette di Maribor, in collaborazione con il festival Dokudoc, presenteremo il lungometraggio Tre tombe dell'artista del regista armeno Harutyun Khachatryan, che incontrerà il pubblico. Alle 20.30, al cinema Il Visionario di Udine, invece, avremo modo di vedere il film Disco Boy, al termine del quale si prospetta l’incontro con il regista Giacomo Abbruzzese moderato dalla scrittrice e giornalista Cristina Battocletti.

Concludiamo il nostro viaggio cinematografico domenica a San Pietro al Natisone, più precisamente nel Museo di paesaggi e narrazioni SMO, dove alle 18.00 guarderemo il miglior corto della sezione Primi Voli, il cortometraggio Abito nazionale del regista Mako Sajko e il documentario Alfabeto della speranza del regista Stephan Komandarev. Siete cordialmente invitati ad unirvi a noi. Su questo link il programma degli eventi.

Sveža sezona TV serije Kontrasti – Mladi se predstavijo

Vabimo vas, da si 22. oktobra ob 20.00 (ponovitev 26. oktobra ob 20.00) na programu RAI 3/ bis ogledate prvo epizodo pete sezone TV serije Kontrasti, ki nastaja v produkciji Kinoateljeja in Slovenskega programa RAI. Gre za tv serijo, kjer mladi avtorji prikažejo portrete sovrstnikov iz Goriške, Tržaške in Benečije, ki izstopajo in se odlikujejo v različnih področjih. Ob tej priložnosti bo občinstvo lahko spoznalo dva portretiranca iz Nadiških dolin, mlada glasbenika Mattea Parillauda in Faniko Coren. Avtorja tokratne oddaje sta Alex Chiabai in Pietro Cromaz. Peta sezona nastaja v okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Parte la nuova stagione della serie TV Kontrasti – Mladi se predstavijo

Il 22 ottobre alle 20.00 (replica il 26 ottobre alle 20.00) andrà in onda su RAI 3/bis la prima puntata della quinta stagione della serie TV Kontrasti prodotta dal Kinoatelje per il programma RAI in lingua slovena. Si tratta di una serie tv in cui giovani autori propongono ritratti dei loro coetanei di Gorizia, Trieste e delle Valli del Natisone e parlano delle loro passioni. In quest’occasione il pubblico avrà modo di conoscere due giovani delle Valli del Natisone, i giovani musicisti Matteo Parillaud e Fanika Coren. La puntata è stata preparata da Alex Chiabai e Pietro Cromaz anche loro natii delle valli. La 5° stagione è stata realizzata nell’ambito del programma ufficiale della Capitale europea della cultura GO! 2025.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.