SLOITA


header

18/2023

Filmi o slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem

V novembru pri Kinoateljeju pripravljamo predstavitev filmov o slovenski narodni manjšini na Avstrijskem Koroškem. V goste v Špietar in Trst prihaja  režiserka Andrina Mračnikar s svojim mednarodno nagrajenim filmom Izginjanje, ki bo prvič prikazan v Italiji in opremljen z italijanskimi podnapisi. Dogodke smo pripravili s podporo Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Celovečerni dokumentarec nas popelje od koroškega plebiscita do današnjih dni, in razkriva zgodovino, ki je bila dolgo spregledana v avstrijskem avdiovizualnem spominu. Pred sto leti je v režiserkinem rojstnem kraju več kot 95 odstotkov prebivalcev govorilo slovensko, danes pa skorajda nihče ne govori ali razume tega jezika. Režiserka skozi film sprašuje: »Kaj ti pomaga jezik, če ga ne moreš z nikomer več govoriti?«

V soboto, 25. novembra, pripravljamo ob 18.00 v Krajinskem in pripovednem muzeju SMO v Špietru pogovor o pomenu šolstva za ohranjanje jezikovne in kulturne identitete. Ob tej priložnosti bodo z nami režiserka Andrina Mračnikar, pedagoška in kulturna delavka Živa Gruden, jezikoslovka Andreja Kalc s Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu in Marko Marinčič, novinar Primorskega dnevnika. Po pogovoru ob 19.00 sledi projekcija filma Izginjanje, ki jo bo uvedel pozdrav Vesne Humar, državne sekretarke na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dogodek pripravljamo v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo (ISK) ter SMO-jem.

Dan kasneje, 26. novembra, se v tržaškem kinu Super ob 18.00 obeta projekcija filma Izginjanje, ki ji bo sledil pogovor z režiserko. Dogodek pripravljamo v sodelovanju s Slovenskim klubom iz Trsta.

Več o dogodku.

Film sulla minoranza slovena in Carinzia

A novembre il Kinoatelje organizza una rassegna dei film sulla minoranza slovena in Carinzia (Austria). Per l’occasione ospitiamo la regista Andrina Mračnikar, che presenterà agli eventi a San Pietro al Natisone e Trieste il suo film La scomparsa (Izginjanje). Il film verrà proiettato per la prima volta in Italia e con sottotitoli in italiano. L’iniziativa è realizzata con il sostegno dell'Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni all'estero.

Il documentario ripercorre il periodo che si estende dal Plebiscito della Carinzia ai giorni nostri, e rivela un periodo storico che è stato a lungo trascurato nella memoria audiovisiva austriaca. Cento anni fa più del 95 % degli abitanti della città natale della regista parlava sloveno, oggi, invece, quasi nessuno parla o capisce questa lingua. Nel film, la regista si chiede: »A cosa serve una lingua se non puoi parlarla con nessuno?«

Sabato 25 novembre alle 18.00 presso il Museo di paesaggi e narrazioni SMO di San Pietro al Natisone si svolgerà l’incontro sull’importanza dell’istruzione per preservare l’identità linguistica e culturale. All’incontro parteciperanno la regista Andrina Mračnikar, Andreja Kalc, linguista dell'Istituto sloveno di ricerche di Trieste, Živa Gruden direttrice del museo SMO, attiva anche nel settore pedagogico e culturale, e Marko Marinčič, giornalista del Primorski dnevnik. Dopo l’incontro, alle 19.00, seguirà la proiezione del film La scomparsa, che verrà introdotto il saluto di Vesna Humar, segretario di Stato dell'Ufficio per gli sloveni all'estero. L'evento è preparato in collaborazione con l'Istituto per la cultura slovena (ISK) e il museo SMO.

 Il giorno dopo, il 26 novembre, ci attende a Trieste alle 18.00 presso il cinema Super la proiezione del film La scomparsa, seguito dall’incontro con la regista. L'evento è preparato in collaborazione con il Slovenski klub di Trieste.

Maggiori informazioni.

 

Projekcija filma Sine legibus po poteh 1976 v Gorici

V sklopu zgoraj omenjene pobude se bo v četrtek, 23. novembra, ob 17.30 čez veliko platno v Hiši filma v Gorici razprostrla posebna projekcija filma Sine Legibus po poteh 1976 režiserke Milene Olip, ki jo pripravlja Kinoatelje. Filmu bo sledil pogovor z avtorico.

71-minutni zgodovinski kalejdoskop nas vodi skozi spomine 105-letne Mice Olip, ki nas popelje v dvojezično južno Koroško leta 1976. Prinaša nam edinstven vpogled v obdobje, ko se je slovenska narodna skupnost odločila za bojkot preštevanja na Koroškem, ki naj bi bilo podlaga za postavitev dvojezičnih krajevnih napisov.

Več o filmu.

Proiezione del film Sine legibus 1976 a Gorizia

Nell’ambito dell’iniziativa di cui sopra, giovedì 23 novembre alle 17.30 sul grande schermo del Palazzo del Cinema – Hiša filma di Gorizia si svolgerà la proiezione speciale del film Sine Legibus 1976 (sottotitoli in sloveno) della regista Milena Olip, organizzata dal Kinoatelje. Dopo il film seguirà l’incontro con la regista.

Il caleidoscopio storico di 71 minuti ci guida attraverso i ricordi della 105enne Mica Olip, che ci porta nella zona bilingue della Carinzia meridionale del 1976. Il film ci offre uno sguardo unico sul periodo in cui la comunità nazionale slovena decise di boicottare il censimento in Carinzia, che avrebbe dovuto fungere da base per l'inserimento della segnaletica locale bilingue.

Scopri di più.

Sveža epizoda TV-serije Kontrasti – Mladi se predstavijo

Vabimo vas, da si 3. decembra ob 20.00 (ponovitev 7. decembra ob 20.00) na programu RAI 3/ bis ogledate svežo epizodo TV serije Kontrasti, ki nastaja v produkciji Kinoateljeja in Slovenskega programa RAI. Gre za TV-serijo, kjer mladi avtorji prikažejo portrete sovrstnikov iz Goriške, Tržaške in Benečije, ki izstopajo in se odlikujejo v različnih področjih. Peta sezona nastaja v okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025. V duhu preseganja meja oddaje in njenih obzorij, smo tokrat ustvarili prvo čezmejno epizodo, pod katero se kot avtor podpisuje Jan Devetak. Tokrat bo občinstvo lahko spoznalo skladatelja in poli instrumentalista Eneja Ljubiča Šinigoja iz Nove Gorice ter Tržačana Mattea Parenzana, paraolimpijskega prvaka v namiznem tenisu.

Več o epizodi.

Nuovo episodio della serie TV Kontrasti – mladi se predstavijo

Il 3 dicembre alle 20.00 (replica il 7 dicebre alle 20.00) andrà in onda su RAI 3/bis la nuova puntata della serie TV Kontrasti prodotta dal Kinoatelje per il programma RAI in lingua slovena. Si tratta di una serie tv in cui giovani autori propongono ritratti dei loro coetanei di Gorizia, Trieste e delle Valli del Natisone e parlano delle loro passioni. La 5° stagione è stata realizzata nell’ambito del programma ufficiale della Capitale europea della cultura GO! 2025. Nello spirito dell’ampliamento della serie e dei suoi orizzonti, abbiamo realizzato il primo episodio transfrontaliero. Nella puntata, preparata da Jan Devetak, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere il compositore e polistrumentista Enej Ljubič Šinigoj di Nova Gorica e Matteo Parenzan, campione mondiale paraolimpico di tennistavolo di Trieste.

Maggiori informazioni.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.