SLOITA


header

1/2024

Z Majo Weiss v novi Cikel slovenskega filma v Italiji

Vabimo vas, da se nam pridružite na prvem večeru Cikla slovenskega filma v Italiji, ki ga Kinoatelje prireja v četrtek, 18. januarja 2024, ob 20.30 uri v goriški Hiši filma. Začenjamo z italijansko premiero novega dokumentarca Maje Weiss, prve dobitnice nagrade Darko Bratina 1999. Čustveno potovanje skozi temne epohe zgodovine nosi naslov Zajeti v izviru - Slovenski otroci Lebensborna in bo opremljen z italijanskimi podnapisi. Na projekciji bodo navzoči avtorica filma, producentka Ida Weiss iz produkcijske hiše Bela film ter soscenaristka Nataša Konc Lorenzutti.

Film, ki bo pospremil dan spomina na žrtve holokavsta, usmerja pogled v čas druge svetovne vojne skozi objektiv štirih otrok, poslednjih še živečih žrtev nacističnega rasnega eksperimenta. Leta 1942 je bilo okrog trideset »rasno ustreznih« slovenskih otrok vključenih v zloglasni nacistični program Lebensborn, ki ga je zasnoval Heinrich Himmler in je bil namenjen širitvi arijske rase. Večina teh otrok je bila oddana v posvojitev nemškim parom, ki so bili vsaj na videz zvesti nacističnemu režimu. Protagonisti filma današnjemu svetu, ki je sredi novih vojn, v Ukrajini, v Afriki, na Bližnjem Vzhodu, sporočajo: »Največje žrtve vsake vojne, na obeh straneh, napadalca in napadenega, so otroci. Mir je največja vrednota.«

Gledalcem bomo skozi cikel tudi nadalje ponudili razgiban vpogled tako v aktualno kot tudi v restavrirano slovensko filmsko produkcijo. Nastaja v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, Hišo filma ter Uradom vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, in je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025. S programom bomo počastili tudi 25. obletnico podeljevanja nagrade Darko Bratina na festivalu Poklon viziji, ki nosi sporočilo o transformativni, humanistični in poetični moči filmskih podob. Več o idejni zasnovi cikla.

Parte con Maja Weiss la nuova rassegna dei film sloveni in Italia

Siete invitati ad unirvi a noi nella prima serata della Rassegna dei film sloveni in Italia organizzata dal Kinoatelje giovedì 18 gennaio 2024 alle 20.30 presso il Palazzo del Cinema di Gorizia. Inaugureremo l’iniziativa con la prima italiana del nuovo documentario di Maja Weiss, la prima a ricevere il Premio Darko Bratina nel 1999. Il viaggio toccante attraverso le epoche più buie della storia si intitola Raccolti alla fonte - I bambini sloveni di Lebensborn che verrà proposto con sottotitoli in italiano. Per l’occasione ospiteremo la regista del film, la produttrice Ida Weiss dalla casa di produzione Bela film e la coautrice della sceneggiatura Nataša Konc Lorenzutti.

Il film che accompagnerà la Giornata della Memoria affronta il tema della Seconda guerra mondiale attraverso lo sguardo di quattro bambini, le ultime vittime sopravvissute ad un esperimento razziale nazista. Nel 1942, una trentina di bambini sloveni »razzialmente adatti« fu inclusa nel famigerato programma nazista Lebensborn, ideato da Heinrich Himmler e volto ad espandere la razza ariana. La maggior parte di questi bambini furono dati in adozione a coppie tedesche, che almeno apparentemente, erano fedeli al regime nazista. Il messaggio, che i protagonisti del film vogliono trasmettere il mondo di oggi, che è nel mezzo di nuove guerre in Ucraina, in Africa, e in Medio Oriente, detta: »Le vittime più grandi di ogni guerra, da entrambe le parti, sia dell'aggressore che dell'aggredito, sono i bambini. La pace è il valore più grande

Con i prossimi appuntamenti della rassegna vogliamo offrire al pubblico un variegato programma di film sloveni con sottotitoli in italiano che spaziano dalle ultime produzioni ai classici restaurati. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Centro cinematografico sloveno, il Palazzo del Cinema, e l’Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d'oltreconfine e nel mondo, e fa parte del programma ufficiale della Capitale europea della cultura GO! 2025. Gli eventi saranno dedicati anche ad onorare il 25° anniversario del Premio Darko Bratina e del festival Omaggio a una visione, che porta un messaggio sul potere trasformativo, umanistico e poetico delle immagini in movimento. Maggiori informazioni sul concetto della rassegna.

Tržaški filmski festival

Trst bo med 19. in 27. januarjem gostil 35. izvedbo Tržaškega filmskega festivala (TFF), ki je partnerski festival Kinoateljejevega čezmejnega festivala Poklon viziji. Dogajanje, posvečeno filmski produkciji srednje in vzhodne Evrope, tudi letos obljublja raznolik program, vključno s številnimi slovenskimi filmi in avtorji. Med njimi so igrani celovečerec Opazovanje (Osservare) Janeza Burgerja, dokumentarna filma Sto let (Cent’anni), ki ga je režirala Maja Doroteja Prelog in Kino Volta (Il cinema Volta) Martina Turka ter dva kratkometražca, Morje med nama režiserja Luna Sevnika in Kako sem se naučila obešati perilo Barbare Zemljič. Poleg vrste slovenskih filmov bo na ogled tudi celovečerec Blagine lekcije (La lezione di Blaga) Stephana Komandareva, ki je imel slovensko premiero na zadnjem čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji.

Slovenski filmski center med festivalom v sodelovanju z Evropsko prestolnico kulture GO! 2025 predstavlja dogodek Slovenija/Italija – brezmejno filmsko sodelovanje. Odvil se bo 25. januarja ob 12.30 v tržaškem hotelu Savoia.

LET’S GO! 2025 bo odmeval tudi 22. januarja na okrogli mizi o trajnostnih in dostopnih Evropskih prestolnicah kulture in kulturnih dogodkih. 22. januarja pa v Sala Cei Motovila (Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji) v sodelovanju z italijanskimi in nemškimi kolegi iz Ustvarjalne Evrope pripravlja pogovor o zagotavljanju dostopa do kulturnih vsebin v najširšem pomenu.

Preberi več.

Trieste film festival

Tra il 19 e il 27 gennaio, Trieste ospiterà la 35° edizione del Trieste Film Festival (TFF), partner del festival transfrontaliero Omaggio a una visione, organizzato dal Kinoatelje. L'evento, dedicato alla produzione cinematografica dei paesi dell'Europa centro-orientale, promette anche quest'anno un programma variegato, con numerosi film e autori sloveni. Tra questi trooviamo il lungometraggio fiction Osservare (Opazovanje) di Janez Burger, i due documentari Cent'anni (Sto let), diretto da Maja Doroteja Prelog e Il cinema volta (Kino Volta) di Martin Turk, nonché i due cortometraggi  Il mare tra noi (Morje med nama), di Lun Sevnik, e Come ho imparato a stendere il bucato (Kako sem se naučil obešati perilo) di Barbara Zemljič. Oltre alle produzioni slovene, il programma prevede anche il lungometraggio La lezione di Blaga di Stephan Komandarev, presentato in anteprima slovena duranate l'ultima edizione del festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione.

Il Centro cinematografico sloveno in collaborazione con la Capitale europea della cultura GO! 2025 presentano l'evento Slovenia/Italia - collaborazione cinematografica senza confini. Esso si svolgerà il 25 gennaio alle 12.30 all'Hotel Savoia di Trieste.

LET’S GO! 2025 sarà il tema anche dell’incontro sulla sostenibilità e accessibilità delle Capitali europee della cultura ed i loro eventi culturali, in programma il 22 gennaio. Lo stesso giorno, presso la Sala Cei l’ente Motovila (Creative Europe Media Desk della Slovenia), in collaborazione con i colleghi italiani e tedeschi, sta preparando l’incontro su come garantire l'accesso ai contenuti culturale in senso lato.

Maggiori informazioni.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.