SLOITA


header

3/2024

Telo Petre Seliškar v Ciklu slovenskega filma v Italiji

Cikel slovenskega filma v Italiji bo svoj tretji odmev doživel v družbi režiserke Petre Seliškar. Njen novi dokumentarni film Telo popelje v skrivnosti človeškega telesa ter moči umetnosti in prijateljstva. Opremljen z italijanskimi podnapisi bo na ogled 14. marca ob 20. uri v Hiši filma v Gorici ter 16. marca ob 18. uri v Krajinskem in pripovednem muzeju (SMO) v Špietru, kjer bo filmski večer potekal v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo (ISK). Cikel bo tokrat segel tudi na slovensko stran, saj bo 14. marca ob 12.45 projekcija tudi na Gimnaziji Nova Gorica. Tokratni dogodek cikla v Kinoateljeju pripravljamo v sodelovanju s produkcijsko hišo Petra Pan. Po projekcijah se bo občinstvo lahko srečalo z režiserko filma.

Režiserka je kar dve desetletji s kamero spremljala svojo prijateljico Urško, ki se pogumno spopada z redkimi avtoimunskimi boleznimi. Gledalce vodi skozi občutljivo zgodbo o življenju in notranjem svetu »med sanjami, resničnostjo in škodo, ki jo povzročajo bolezen in zdravila.« Dokumentaristka, prejemnica nagrade Darko Bratina iz leta 2008, v filmu prepleta mešanico intimnih pogovorov, osebnih arhivov in impresionističnih podob, razkrivajoč globoko človeško izkušnjo. Telo, ki je tudi letošnji dobitnik nagrade vesna za najboljši dokumentarni film na Festivalu slovenskega filma, ni le zgodba o bolezni, temveč o moči človeškega duha.

Več o dogodku.

Cikel nastaja v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, Hišo filma ter Uradom vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, in del Brezmejnega leta ter uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Corpo di Petra Seliškar nella Rassegna dei film sloveni in Italia

La terza serata della Rassegna dei film sloveni in Italia si svolgerà in presenza della regista Petra Seliškar. Il suo nuovo film documentario Corpo porta lo spettatore a scoprire i segreti del corpo umano nonché la forza dell'arte e dell'amicizia. Il film verrà proposto con i sottotitoli in italiano, il 14 marzo alle 20.00 presso il Palazzo del Cinema a Gorizia e il 16 marzo alle 18.00 presso il Museo di paesaggi e narrazioni (SMO) a San Pietro al Natisone, il secondo in collaborazione con l’Istituto per la cultura slovena. Parte dell’iniziativa arriverà ad estendersi anche oltreconfine, dove il 14 marzo alle 12.45 si svolgerà una proiezione scolastica per i liceali della scuola Gimnazija Nova Gorica. Gli eventi proposti dal Kinoatelje vengono organizzati in collaborazione con la casa di produzione Petra Pan. Dopo le proiezioni il pubblico potrà incontrare la regista Petra Seliškar.

Per ben due decenni, la regista ha seguito con la macchina da presa la sua amica Urška, che affronta coraggiosamente rare malattie autoimmuni. La storia ci guida attraverso un racconto toccante sulla vita e il mondo interiore che spazia »tra sogni, realtà e i danni causati dalla malattia e dai farmaci.« La documentarista, vincitrice del Premio Darko Bratina 2008, intreccia nel film conversazioni intime, materiali d’archivio personali e immagini impressionistiche che rivelano una profonda esperienza umana. Corpo, che quest'anno ha vinto anche il premio per il miglior film documentario al Festival del cinema sloveno, non è solo una storia sulla malattia, ma sulla forza e resilienza dello spirito umano.

Maggiori informazioni sull’evento.

La rassegna è realizzata in collaborazione con il Centro cinematografico sloveno, il Palazzo del Cinema, e l’Ufficio del Governo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d'oltreconfine e nel mondo, e fa parte del programma ufficiale della Capitale europea della cultura GO! 2025.

Bi rad postal kinooperater? Prijavi se na brezplačen tečaj.

Kinoatelje in zavod Motovila v letu 2024 vabita k sodelovanju v zanimivi in edinstveni izkušnji – brezplačnemu usposabljanju za kinooperaterja na najmodernejši DCP in MP4 opremi. Po tečaju, ki se bo odvijal znotraj projekta Go Green Cinama, ponujamo tudi možnost nadaljnjega sodelovanja v dinamičnem kolektivu filmskih navdušencev pri izvajanju programa mreže letnih kinov v Sloveniji in Italiji.

V mesecu aprilu in maju 2024 zainteresirane vabimo na brezplačen 30-urni tečaj usposabljanja za kinooperaterje, sestavljen iz petih modulov. Udeleženci bodo pod vodstvom izkušenih mentorjev skozi teoretični in praktični del spoznali tehnično in programsko opremo, različne pristope pri izvedbi filmskih projekcij ter rokovanje z opremo pri fizični postavitvi projekcije, tako na prostem kot v zaprtih prostorih. Sledi praksa na terenu, kjer se bodo udeleženci pod strokovnim mentorstvom ekipe Kinoateljeja pridružili tehnikom na eni izmed različnih poletnih projekcij. Po uspešno opravljenem tečaju izbranim kandidatom ponujamo možnost nadaljnjega sodelovanja v vlogi kinooperaterja v sklopu mreže Go Green Cinema. Predavanja bodo potekala v slovenskem in italijanskem jeziku ter po potrebi v angleškem jeziku.

K sodelovanju vabimo vse filmske navdušence, ki bi radi osvojili nova znanja, nadgradili svoje kompetence in se obenem preizkusili v operativnem svetu sedme umetnosti. Iščemo dinamične in fleksibilne osebe, ki jim rokovanje s tehnično opremo ni tuje. Specifična izobrazba oz. predhodno znanje nista pogoj za prijavo. Rok prijave je 28. marec 2024.

Več informacij o tečaju.

Prijavi se tukaj.

Projekt GGC financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

Vorresti diventare un operatore cinematografico?

Nel 2024, il Kinoatelje e l’ente zavod Motovila offrono agli interessati un'esperienza interessante e unica – un corso di formazione gratuito per operatori cinematografici sulle più moderne apparecchiature DCP e MP4. A fine del corso, che si svolgerà nell’ambito del progetto Go Green Cinema, si prospetta la possibilità di collaborare al fianco di un collettivo dinamico nella realizzazione di cinema open-air in territorio italiano e sloveno.

Ad aprile e maggio 2024, offriamo agli interessati un corso di formazione gratuito di 30 ore per operatori cinematografici che consisterà in cinque moduli. Sotto la guida di relatori esperti, attraverso la parte teorica, i partecipanti conosceranno le caratteristiche tecniche delle attrezzature, l’utilizzo dei software e i diversi aspetti della realizzazione tecnica delle proiezioni cinematografiche. La parte pratica, invece, sarà concentrata sull'acquisire competenze nell'uso dell'attrezzatura e come allestire la proiezione, sia all'aperto che in sala. Dopo la prima parte di formazione, i partecipanti avranno occasione di unirsi al team tecnico del Kinoatelje in una delle proiezioni che si svolgeranno all’aperto durante il periodo estivo, dove potranno mettere alla prova le competenze acquisite durante il corso. All’ultimazione del corso, offriamo ai candidati selezionati l'opportunità di partecipare come operatori cinematografici all'interno del network Go Green Cinema. Le lezioni si terranno in sloveno e italiano, all’occorrenza in inglese.

Invitiamo, dunque, a partecipare tutti gli appassionati di cinema che desiderano acquisire nuove conoscenze, aggiornare le proprie competenze e allo stesso tempo cimentarsi nel mondo operativo della settima arte. Cerchiamo persone dinamiche e flessibili che non sono estranee all’adoperare attrezzature tecniche.L'istruzione specifica o le conoscenze preesistenti non sono un requisito richiesto per l’iscrizione. Data ultima per le iscrizioni è il 28 marzo 2024.

Maggiori informazioni sul corso.

Iscriviti al corso.

Il progetto GGC è finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Found) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.

Vnovična projekcija filma Milko Bambič: In Statu Nascendi

Kinoatelje v sodelovanju s SKD Igo Gruden vabi na projekcijo dokumentarnega portreta z naslovom Milko Bambič: In Statu Nascendi (Milko Bambič: V stanju rojevanja), ki se bo odvila v soboto, 9. marca 2024, ob 19.30 na sedežu društva v Nabrežini. Film s prav posebnimi potegi rahlih črt razkriva življenje in delo Milka Bambiča, slovenskega umetnika, ki je bil v svojem času ključna figura tržaške umetniške scene. Dokumentarno delo bo predvajano z italijanskimi podnapisi in na dogodku bosta prisotna režiser Radovan Čok in producentka Slađana Vide, obenem pa bodo projekcijo začinili še z nekaj domačimi anekdotami o umetniku, ki so ga dobro poznali tudi v Nabrežini.

Več o filmu.

Nuova proiezione del film Milko Bambič: In Statu Nascendi

Il Kinoatelje in collaborazione con il Circolo culturale sloveno Igo Gruden estendono l’invito alla proiezione del documentario Milko Bambič: In Statu Nascendi che si svolgerà sabato 9 marzo 2024 alle 19.30 con i sottotitoli in italiano presso la sede del circolo ad Aurisina. Con l’ausilio delle linee leggere e del tutto particolari, il film ci svela la vita e le opere di Milko Bambič, artista sloveno che fu una figura chiave nella scena artistica triestina del suo tempo. Parteciperanno all’evento il regista Radovan Čok e la produttrice Slađana Vide. Milko Bambič era molto noto anche ad Aurisina e a questo proposito verranno raccontati anche alcuni divertenti aneddoti.

Maggiori informazioni sul film.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.