SLOITA


header

4/2024

Go Green Cinema: zelena luč za trajnostni turizem in Potujoči kino Soča

Na novinarski konferenci je bil predstavljen nov projekt Go Green Cinema (GGC), ki ga vodi Kinoatelje skupaj z zavodom Motovila. Projekt si prizadeva za večjo in bolj enakomerno dostopnost kvalitetne filmske ponudbe v čezmejnem slovensko-italijanskem prostoru. Na obeh straneh meje bo vzpostavil mrežo zelenih filmskih prizorišč GGC, ki so ji nadeli ime Potujoči Kino Soča – Cinema itinerante Isonzo. V sodelovanju z lokalnimi akterji bo gradil kulturno-turistična doživetja, ki bodo obiskovalce filmskih projekcij vabila na raziskovanje bogate filmske in kulturne dediščine lokalnega okolja.

Projekt bo ponudil tudi brezplačno usposabljanje za kinooperaterja na najmodernejši DCP in MP4 opremi, ki bo potekal med aprilom in majem. Poziv je že odprt, prijave sprejemajo do konca marca. Prijava na tej povezavi!

Projekt Go Green Cinema – GGC financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO. Vsa komunikacija projekta GGC in filmske projekcije bodo javnosti na voljo v slovenskem in italijanskem jeziku.

Preberi več o projektu.

Go Green Cinema: via al turismo sostenibile e Cinema itinerante Isonzo

Durante la conferenza stampa è stato presentato il nuovo progetto Go Green Cinema (GGC), guidato dal Kinoatelje assieme all’ente Zavod Motovila. Il progetto mira ad offrire una soluzione per una maggiore e più equa accessibilità al cinema di qualità nell'area transfrontaliera tra la Slovenia e l’Italia. Il progetto vuole instaurare una rete di luoghi culturali sostenibili, su entrambi i lati del confine, nominata Cinema itinerante Isonzo – Potujoči Kino Soča. In collaborazione con i partner locali, il progetto GGC costruirà esperienze turistico-culturali particolari che inviteranno i visitatori ad esplorare il ricco patrimonio culturale e cinematografico locale.

Il progetto offrirà, inoltre, tra aprile e maggio, un corso di formazione gratuito per operatori cinematografici, dotati di conoscenze tecniche, per svolgere proiezioni con le più moderne apparecchiature DCP e MP4. È stata già avviata la open call, termine ultimo per le iscrizioni è fino alla fine di marzo. Modulo per le iscrizioni.

Il progetto Go Green Cinema – GGC è finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Found) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO. Tutta la comunicazione e tutte le proiezioni svolte nell’ambito del progetto saranno fruibili sia in sloveno che italiano.

Maggiori informazioni sul progetto.

Projekcija filma Zajeti v izviru - Slovenski otroci Lebensborna v Trstu

Vabimo vas, da se nam pridružite na projekciji novega dokumentarca režiserke Maje Weiss, ki ga Kinoatelje in Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta prirejata v četrtek, 28. marca 2024, ob 20.00 v kinodvorani Super v Trstu, Ul. Paduina 4. Čustveno potovanje skozi eno najtemnejših epoh evropske zgodovine nosi naslov Zajeti v izviru - Slovenski otroci Lebensborna (79 min, 2023) in bo opremljeno z italijanskimi podnapisi.

Na projekciji bodo navzoči avtorica filma Maja Weiss, producentka Ida Weiss iz produkcijske hiše Bela film ter skladatelj in izvajalec filmske glasbe August A. Braatz.

Film usmerja pogled v čas druge svetovne vojne skozi objektiv štirih otrok, poslednjih še živečih žrtev nacističnega rasnega eksperimenta. Leta 1942 je bilo okrog trideset »rasno ustreznih« otrok iz okupirane Slovenije vključenih v zloglasni nacistični program Lebensborn, ki ga je zasnoval Heinrich Himmler in je bil namenjen širitvi arijske rase. Večina teh otrok je bila oddana v posvojitev nemškim parom, ki so bili vsaj na videz zvesti nacističnemu režimu. Protagonisti filma pa današnjemu svetu, ki je sredi novih vojn, v Ukrajini, v Afriki, na Bližnjem Vzhodu in drugje, sporočajo: »Največje žrtve vsake vojne, na obeh straneh, napadalca in napadenega, so otroci. Mir je največja vrednota

Vstopnina 5 €. Več o filmu.

 

Na četrtem filmskem srečanju v sklopu Cikla slovenskega filma v Italiji smo veliko platno rezervirali za novi celovečerec Igorja Šterka, naslovljen Šterkijada. Intimen vpogled v življenje družine Jureta Šterka, prvega Slovenca, ki je osvojil svet z lastno jadrnico, bo na ogled 11. aprila 2024 ob 20. uri v Hiši filma v Gorici. Film bo opremljen z italijanskimi podnapisi. Več informacij.

La proiezione del film Raccolti alla fonte - I bambini sloveni di Lebensborn a Treiste

L’associazione Kinoatelje ed il circolo culturale sloveno di Trieste Društvo slovenskih izobražencev sono lieti di invitarvi alla proiezione del nuovo documentario di Maja Weiss che si terrà giovedì 28 marzo 2024 alle 20.00 presso il cinema Super di Trieste, via Paduina 4. La video narrazione del toccante viaggio attraverso una delle epoche più buie della storia europea dal titolo Raccolti alla fonte - I bambini sloveni di Lebensborn (79 min, 2023) verrà proposta con sottotitoli in italiano.

Saranno presenti per l’occasione, oltre alla regista Maja Weiss, la produttrice Ida Weiss della casa di produzione Bela film, ed il compositore nonché interprete delle musiche August A. Braatz.

Il film affronta il tema della Seconda guerra mondiale attraverso lo sguardo di quattro bambini di allora, gli ultimi sopravvissuti ad un esperimento razziale nazista. Nel 1942 una trentina di bambini delle zone occupate della Slovenia considerati »razzialmente adatti« fu infatti sottoposta al famigerato programma nazista Lebensborn ideato da Heinrich Himmler per espandere la razza ariana. La maggior parte di questi bambini fu data in adozione a coppie tedesche, almeno apparentemente fedeli al regime nazista. I protagonisti del film vogliono però trasmettere al mondo odierno, dilaniato da nuove guerre in Ucraina, Africa, Medio Oriente ed altrove, questo messaggio: »Le vittime maggiori di ogni guerra, sia tra le fila degli aggressori che in quelle degli aggrediti, sono i bambini. La pace è il valore supremo

Entrata: 5 €. Maggiori informazioni sul film.

 

Per il quarto appuntamento della Rassegna dei film sloveni in Italia, lo schermo è riservato per le immagini del nuovo lungometraggio di Igor Šterk, intitolato Šterkijada (Lunatic). L'11 aprile 2024 alle 20.00 presso il Palazzo del Cinema di Gorizia verrà proposto uno sguardo intimo sulla vita della famiglia di Jure Šterk, il primo sloveno che ha circumnavigato il mondo da solo con la barca a vela. Il film verrà proposto con i sottotitoli in italiano. Maggiori informazioni.

Kinoateljejeva mladinska filmska produkcija na programu Rai 3/bis

Na Slovenskem programu Deželnega sedeža RAI za Furlanijo Julijsko krajino bo 24. 3. ob 20.00 (ponovitev 28. 3. ob 20.00) predstavljena Kinoateljejeva mladinska filmska produkcija. Občinstvo si bo lahko ogledalo kratke filme, ki so nastali na Kinoateljejevih filmskih delavnicah in na 12. ediciji Mednarodnega mladinskega filmskega tabora v Novi Gorici, ki ga prirejamo v sodelovanju z Ustanovo Silvana Furlana.

Kinoatelje se že več kot desetletje posveča razvoju programov avdiovizualnega opismenjevanja za mlade vseh starostnih stopenj v čezmejnem prostoru. Znotraj teh zasedajo posebno mesto prav praktične filmske delavnice, ki jih vodijo mladi mentorji. Skupno delo privede do končnega izdelka, ki ga ustvarijo otroci oz. mladostniki. Sam proces nastajanja filma spodbuja vsesplošno ustvarjalnost, poleg tega pa mladi obenem krepijo znanje in uporabo slovenskega jezika, učijo se skupinskega dela, razvijajo kritični ter estetski čut, in spoznavajo filmski jezik. Moč gibljivih podob, ki v sebi nosijo vedno tudi kanček čarovnije, pripomore, da so udeleženci delavnice motivirani in ponosni, saj so člani ekipe, ki je stvarila kratek film od začetne zamisli do končnega izdelka.

Il Kinoatelje presenta la sua produzione cinematografica giovanile sul programma Rai 3/bis

Il 24/3 alle 20.00 (replica 28/3 alle 20.00) andrà in onda sul programma Rai 3/bis l'episodio dedicato alla produzione cinematografica giovanile, realizzata nell’ambito dei programmi di educazione cinematografica proposti dal Kinoatelje. I cortometraggi sono stati creati durante vari laboratori e la 12° edizione del Campus cinematografico internazionale a Nova Gorica, che si svolge in collaborazione con la Fondazione Silvan Furlan.

Da più di un decennio ormai, il Kinoatelje si dedica attivamente allo sviluppo di programmi educativi nel settore degli audiovisivi, che sono rivolti agli giovani di tutte le età nella nostra comune area transfrontaliera. All'interno di questi programmi, trovano un posto speciale i vari laboratori cinematografici di natura pratica, guidati da giovani mentori. Il lavoro di gruppo porta alla realizzazione di un prodotto finale creato dai giovani. Il processo di realizzazione dei corti incoraggia la creatività in senso lato, i partecipanti rafforzano la padronanza e l'uso della lingua slovena, imparano il lavoro di squadra, sviluppano il senso critico ed estetico, e scoprono le basi del linguaggio cinematografico. Il potere delle immagini in movimento, che contengono sempre un tocco di magia, aiuta i giovani che partecipano ai workshop ad essere motivati ​​e orgogliosi, poiché sono membri di un gruppo che ha creato un cortometraggio dall'idea iniziale fino al prodotto finale.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.