SLOITA


header

5/2024

Cikel slovenskega filma v Italiji tokrat s Šterkijado

Na četrtem filmskem srečanju v sklopu Cikla slovenskega filma v Italiji smo veliko platno rezervirali za novi celovečerec Igorja Šterka, naslovljen Šterkijada. Intimen vpogled v življenje družine Jureta Šterka, prvega Slovenca, ki je osvojil svet z lastno jadrnico, bo na ogled 11. aprila 2024 ob 20. uri v Hiši filma v Gorici. Film bo opremljen z italijanskimi podnapisi, vstopnice 5 eur. V goste prihaja režiser Igor Šterk in soscenaristka Irena Šterk.

»Jadralski podvigi in tragično izginotje očeta niso bili razlog za ta film. Kar me je pritegnilo, so bili trenutki v naši družini – žalostni, trpki, a hkrati komični in absurdni. Ti odslikavajo kompleksnost odnosov v naših življenjih, « je o svojem filmu, ki je sicer odprl lanski Festival slovenskega filma Portorož, povedal režiser in scenarist Šterk. Gre za zgodbo nenavadne triglave družine izpod Triglava, v kateri protagonisti podpirajo vsak svoj vogal hiše, jadrnica pa četrtega. Vsebino žalostne, a tudi humorne avtobiografske drame pomenljivo zaobjame podnaslov filma: »Okoli sveta, mimo doma.« Z jadrnice Jureta Šterka so rešili nekaj osebnih predmetov, med drugim tudi ladijski dnevnik iz leta 2008 in z začetka 2009, ki je pozneje izšel kot knjiga, Dnevnik zadnje plovbe. Več o filmu.

 

Cikel vabi tudi na špietrsko postojanko! Vabljeni na ogled novega dokumentarca režiserke Maje Weiss, ki ga Kinoatelje in Inštitut za slovensko kulturo prirejata v nedeljo, 14. aprila 2024, ob 20.00 v Krajinskem in pripovednem muzeju (SMO) v Špietru. Čustveno potovanje skozi eno najtemnejših epoh evropske zgodovine nosi naslov Zajeti v izviru - Slovenski otroci Lebensborna (79 min, 2023) in bo opremljeno z italijanskimi podnapisi.

Na projekciji bodo navzoči avtorica filma Maja Weiss, producentka Ida Weiss iz produkcijske hiše Bela film ter soscenaristka filma Nataša Konc Lorenzutti. Več o dogodku.

Cikel je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

La rassegna dei film sloveni in Italia presenta Šterkijada

Per il quarto appuntamento della Rassegna dei film sloveni in Italia, lo schermo è riservato per le immagini del nuovo lungometraggio di Igor Šterk, intitolato Šterkijada (Lunatic). L'11 aprile 2024 alle 20.00 presso il Palazzo del Cinema di Gorizia verrà proposto uno sguardo intimo sulla vita della famiglia di Jure Šterk, il primo sloveno che ha circumnavigato il mondo da solo con la barca a vela. Il film verrà proposto con i sottotitoli in italiano, entrata 5 eur. Per l'occasione ospitiamo il regista Igor Šterk e la coautrice della sceneggiatura Irena Šterk.

»Le imprese nautiche e la tragica scomparsa di mio padre, non sono la ragione per la quale ho deciso di realizzare questo film. Ciò che mi ha portato a fare questa scelta, sono stati i vari momenti trascorsi nella nostra famiglia – quelli tristi, amari, ma allo stesso tempo comici e assurdi. Essi riflettono la complessità delle relazioni nelle nostre vite,« ha detto il regista e sceneggiatore Igor Šterk riguardo al suo film, che lo scorso anno ha aperto il Festival del cinema sloveno di Portorose. È la storia di un'insolita famiglia composta da tre membri che arriva da sotto le pendici del monte Triglav, in cui ogni protagonista regge un angolo della casa, il quarto angolo, invece, è retto dalla barca a vela. La storia di questo dramma autobiografico, triste ma allo stesso tempo divertente, è racchiuso in modo significativo nel sottotitolo del film: »Girando il mondo, passando per casa.« Alcuni oggetti personali sono stati salvati dalla barca a vela di Jure Šterk, incluso un diario di bordo del 2008 e dell'inizio del 2009, che è stato successivamente pubblicato come libro, Diario dell’ultimo viaggio. Maggiori informazioni sul film.

 

La rassegna fa tappa anche a San Pietro al Natisone! L’associazione Kinoatelje e l’Istituto per la cultura slovena sono lieti di invitarvi alla proiezione del nuovo documentario di Maja Weiss che si terrà domenica 14 aprile 2024 alle 20.00 presso il Museo di paesaggi e narrazioni (SMO) a San Pietro al Natisone. La video narrazione del toccante viaggio attraverso una delle epoche più buie della storia europea dal titolo Raccolti alla fonte - I bambini sloveni di Lebensborn (79 min, 2023) verrà proposta con sottotitoli in italiano.

Saranno presenti per l’occasione, oltre alla regista Maja Weiss, la produttrice Ida Weiss della casa di produzione Bela film, e la coautrice della sceneggiatura Nataša Konc Lorenzutti. Maggiori informazioni.

La rassegna fa parte del programma ufficiale della Capitale europea della cultura GO! 2025.

Kino Otok praznuje 20 let

Dvajset let mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema prinaša enako dolgo dobo srečevanj ljubiteljev filmske umetnosti, ki skozi leta zvesto spremljajo programe in podpirajo razvoj festivala. Zato se Kino Otok ob tej priložnosti poklanja vezem z občinstvom od vsepovsod s popotovanjem po prijateljskih lokacijah. Prva čezmejna postojanka se bo odvila prav v italijanski Gorici. Kinootoško druženje pripravljajo v sodelovanju s Kinoateljem, ki je stalni koproducent festivala, in Akademijo umetnosti v Novi Gorici, ki je njihov dolgoletni partner.

V četrtek, 18. aprila 2024, bo ob 18. uri v goriškem Kinemaxu na ogled iranski film Tišina (Sokut, Iran / Tadžikistan / Francija, 1998, 76') režiserja Mohsena Makhmalbafa z angleškimi podnapisi. V poetični drami se Makhmalbaf otrese spon klasične naracije in se pri obravnavi nekaterih najljubših tematik posluži uporabe simbolizma, ki izvira iz sufijskega izročila. Na videz preprost film ponudi globok vpogled v iransko kulturo in način razmišljanja ljudi ter ustvari svet, v katerem se brišejo meje med resničnim in neresničnim, svet, ki je hkrati osupljiv, lep in tudi izjemno zapleten.

Več o dogodku in filmu.

Il festival Isola Cinema festeggia 20 anni

Il festival cinematografico internazionale Kino Otok – Isola Cinema festeggia 20 anni. In questi due decenni ha proposto svariati incontri per gli amanti della settima arte, che hanno fedelmente seguito i programmi e sostenuto lo sviluppo del festival. Pertanto, in questa occasione, Isola Cinema rende omaggio ai legami con il pubblico da ogni parte, proponendo un programma itinerante. La prima tappa transfrontaliera prenderà vita a Gorizia. L'evento è organizzato in collaborazione con il Kinoatelje, coproduttore permanente del festival, e con l'Accademia delle Belle Arti dell’Università di Nova Gorica, partner di lunga data.

Giovedì 18 aprile 2024, alle 18.00, presso il Kinemax di Gorizia sarà proiettato con sottotitoli in inglese il film iraniano The Silence (Sokut, Iran / Tagikistan / Francia, 1998, 76') diretto da Mohsen Makhmalbaf. Nel suo dramma poetico, Makhmalbaf si libera dalle restrizioni della narrativa classica e utilizza il simbolismo ripreso dalla tradizione sufi per affrontare alcuni dei suoi temi preferiti. Il film, apparentemente semplice, offre una visione profonda della cultura iraniana e del modo di pensare delle persone, creando un mondo in cui i confini tra il reale e l’irreale si mergono, un mondo che è allo stesso tempo sorprendente, bello ma anche estremamente complesso.

Serija usposabljanj za zeleni prehod v kulturi: Trajnostna mobilnost in zelena pisarna

Z delavnico o trajnostni mobilnosti in zeleni pisarni Motovila pričenja z izvajanjem programa strokovnega usposabljanja za predstavnike kulturnih organizacij iz širšega obmejnega območja med Italijo in Slovenijo. Program, ki nastaja v sodelovanju s strokovnjaki, bo udeležencem ponudil praktična znanja in orodja na področju uvajanja zelenih praks. Do jeseni 2025 bomo na obeh straneh meje organizirali štiri srečanja s praktičnimi delavnicami. Uvodna delavnica bo potekala v torek, 7. maja, od 9.30 do 14.00 v KB Centru (Corso Verdi 51) v Gorici (IT).

Usposabljanje je primarno namenjeno predstavnikom organizacij, ki bodo vključene v nastajajočo mrežo zelenih filmskih prizorišč Potujoči Kino Soča – Cinema itinerante Isonzo. Toplo pa so vabljeni predstavniki vseh kulturnih organizacij z obeh strani meje, ki bi želeli pridobiti uporabna znanja in informacije pri uvajanju bolj okoljsko trajnostnih praks delovanja in pri izvajanju kulturnih aktivnosti – tudi v okviru prihajajoče Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Delavnico bosta vodila Gaja Brecelj, direktorica nevladne organizacije Umanotera, in Aidan Cerar, iz Inštituta za politike prostora – IPoP. Delavnica je brezplačna in bo potekala v angleškem jeziku brez tolmačenja. Udeleženci po zaključku usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi. Povezava do prijavnega obrazca.

Program usposabljanja je del projekta Go Green Cinema (GGC), ki ga skupaj razvijata Kinoatelje in Motovila, in ga financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

Več o delavnici, programu in predavateljih lahko preberete tukaj.

Percorso di formazione a tema della transizione verde nella cultura: Mobilità sostenibile e ufficio verde

Con il workshop sulla mobilità sostenibile e l’ufficio verde, Motovila inizia il programma di formazione professionale per i rappresentanti delle organizzazioni culturali dell’area transfrontaliera tra l’Italia e la Slovenia. Il programma, creato in collaborazione con esperti, offrirà ai partecipanti conoscenze e strumenti pratici nel campo dell'introduzione di pratiche verdi. Fino all’autunno 2025 organizzeremo quattro incontri – laboratori pratici su entrambi i lati del confine. Il workshop introduttivo si svolgerà martedì 7 maggio, dalle 9.30 alle 14.00, presso il KB Center (Corso Verdi 51) a Gorizia (IT).

Il percorso formativo è destinato principalmente ai rappresentanti delle organizzazioni che faranno parte della rete dei luoghi culturali sostenibili del Cinema itinerante Isonzo – Potujoči kino Soča. Nonostante ciò, sono ugualmente invitati a partecipare i rappresentanti delle organizzazioni culturali da entrambe i lati del confine Italo-sloveno che vorrebbero acquisire nuove competenze e informazioni utili per l’introduzione di pratiche sostenibili nella realizzazione delle attività culturali – anche in avvicinamento della Capitale Europea della Cultura GO! 2025.

Il workshop sarà guidato da Gaja Brecelj, direttrice dell'organizzazione non governativa Umanotera, e Aidan Cerar, dall’Istitute for spatial policies – IPoP. Il corso è gratuito e si terrà in inglese. I partecipanti riceveranno un certificato di partecipazione dopo aver completato il percorso formativo. Il modulo d’iscrizione si trova su questo link.

Il programma di formazione fa parte del progetto Go Green Cinema (GGC), finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Found) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.

Maggiori informazioni sul workshop, il programma e i relatori.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.