SLOITA


header

6/2024

3. simpozij projekta VZHOD / ZAHOD: Meja skozi film in zgodovino

Med 6. in 8. majem se v Hiši filma v Gorici obeta tretja izvedba simpozija Vzhod / Zahod: Meja skozi film in zgodovino, ki preko gibljivih podob raziskuje avdiovizualno dediščino ob slovensko-italijanski meji. Letos se bomo osredotočili na pomen lokalnih filmskih kultur in čezmejnih filmskih praks ter vlogo televizije v širšem čezmejnem prostoru. Večletni projekt, ki ga Kinoatelje soustvarja s številnimi domačimi in evropskimi partnerji, je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Med gostujočimi predavatelji bodo Andrej Šprah, Mojca Petrič Bužan, Naško Križnar, Bojan Brezigar, Borut Klabjan, Stojan Pelko, Lucio Fabi, Steven Stergar, Piero Pieri, Piero Colussi, Paolo Lughi, Marco Rossitti, Nicoletta Romeo, Daniele Terzoli, Sergio Grmek Germani in vrsta drugih. Urnik programa lahko najdete na tej povezavi.

Prvi dan, 6. maja, se bomo posvetili začetkom filmske kulture na Goriškem, s predavanji o dediščini lokalnih filmskih klubov ter projekcijo filma Tkanje pogledov, dokumentarnim portretom Jožeta Dolmarka v režiji Borisa Jurjaševiča. Tokratna izvedba simpozija bo priložnost, da se poklonimo glavnim akterjem, ki so postavljali temeljne kamne v čezmejnem filmskem in televizijskem življenju, kot so Darko Bratina, Sandro Scandolara, Silvan Furlan in Aleš Doktorič. Zaključili bomo s programom kratkih filmov z naslovom Čezmejni filmski horizonti, ki so nastali v Kinoateljejevi produkciji oz. koprodukciji. Ob tej priložnosti se obeta predpremiera kratkega dokumentarnega filma avtorja Giulia De Paolisa, ki nosi naslov (Ne)vidni zidovi. Kratkometražec nas popelje skozi dnevnik, intimno zgodbo, ki zgolj opazuje vsakodnevno življenje režiserja in številnih prebivalcev goriškega prostora.

3° convegno del progetto ORIENTE / OCCIDENTE: La frontiera nel cinema e nella storia

Tra il 6 e l'8 maggio, il Palazzo del Cinema di Gorizia ospiterà la terza edizione del convegno Oriente / Occidente: La frontiera nel cinema e nella storia, che attraverso le immagini in movimento esplora il patrimonio audiovisivo lungo il confine italo-sloveno. il tema di quest’anno si focalizzerà sull'importanza delle culture cinematografiche locali e delle pratiche cinematografiche transfrontaliere, nonché sul ruolo della televisione nel più ampio territorio transfrontaliero. Il progetto pluriennale, che il Kinoatelje sta sviluppando in collaborazione con numerosi partner nazionali ed europei, fa parte del programma ufficiale della Capitale europea della cultura GO! 2025.

I relatori di quest'anno saranno Andrej Šprah, Mojca Petrič Bužan, Naško Križnar, Bojan Brezigar, Borut Klabjan, Stojan Pelko, Lucio Fabi, Steven Stergar, Piero Pieri, Piero Colussi, Paolo Lughi, Marco Rossitti, Nicoletta Romeo, Daniele Terzoli, Sergio Grmek Germani e tanti altri ancora. Il programma è pubblicato su questo link.

Il primo giorno, il 6 maggio, sarà dedicato agli inizi della cultura cinematografica nel Goriziano transfrontaliero. Il programma prevede, pertanto, interventi di relatori che ci parleranno del patrimonio dei cineclub locali, e oltre a ciò, si prospetta anche la proiezione del film Un uomo di confine, un ritratto documentario di Jože Dolmark diretto da Boris Jurjašević. Il convegno di quest'anno sarà un’occasione per rendere omaggio alle principali personalità che hanno costruito le basi per lo sviluppo della cultura cinematografica e televisiva transfrontaliera, come Darko Bratina, Sandro Scandolara, Silvan Furlan e Aleš Doktorič. Concluderemo il programma della giornata con la serie di cortometraggi riuniti sotto il titolo Orizzonti cinematografici transfrontalieri, che sono stati prodotti o coprodotti dal Kinoatelje. In quest’occasione si prospetta l’anteprima del nuovo documentario dell'autore Giulio De Paolis, intitolato Muri (in)visibili. Il documentario è una sorta di diario, un racconto intimo che si limita ad osservare la quotidianità del regista e di tanti altri abitanti del goriziano.

2. dan

Drugi dan, 7. maja, bomo v središče postavili televizijo v čezmejnem prostoru, kar bosta s pozdravom odprla Ksenija Horvat, direktorica Televizije Slovenija, in Guido Corso, direktor Rai Furlanija-Julijska Krajina. Predavanja bodo ponudila razmislek o nastanku čezmejnih medijskih sodelovanj, med njimi oddaji Odprta meja in Lynx Magazine. Poklonili se bomo Demetriju Volčiču, legendarnemu dopisniku z Vzhoda za Rai. Dan bomo zaključili ob predpremieri sveže restavrirane kopije filma Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica iz leta 1982 ob prisotnosti režiserja Karpa Godine. Film nas popelje na potovanje v razmajanem avtobusu in medtem razkriva tragikomične dinamike med umetnostjo, politiko in vsakdanjim življenjem v povojni družbi. Restavrirano kopijo filma so pripravili Slovenska kinoteka v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom in Slovenskim filmskim centrom, in je del programa Kinoateljejevega programa Cikla slovesnega filma v Italiji.

2° giorno

Il giorno seguente, il 7 maggio, sarà incentrato sulla televisione nel territorio transfrontaliero. Inizieremo con il saluto d’apertura di Ksenija Horvat, direttrice della Televisione Slovena, e Guido Corso, direttore della Rai Friuli-Venezia Giulia. I vari interventi offriranno una riflessione sulla nascita delle collaborazioni mediatiche transfrontaliere, comprese le trasmissioni Odprta meja (Confine aperto) e Lynx Magazine. Renderemo omaggio a Demetrio Volčič, il leggendario corrispondente dall'Est per la televisione Rai. Concluderemo la giornata con l'anteprima della copia restaurata e digitalizzata del film Boogie rosso del 1982, in presenza del regista Karpo Godina. Il film ci porta in viaggio su un autobus sgangherato, rivelando le dinamiche tragicomiche tra arte, politica e vita quotidiana nella società del dopoguerra. La copia restaurata del film è stata realizzata della Cineteca slovena in collaborazione con l’Archivio cinematografico sloveno e il Centro cinematografico sloveno e fa parte del programma della Rassegna dei film sloveni in Italia.

3. dan

Program zadnjega dne, 8. maja, bo predstavil bogastvo filmske kulture v deželi Furlaniji-Julijski krajini in pokazal, kako lahko z dobrimi politikami na področju filmske kulture vzpostavimo mreženje in plodna tla za spodbujanje in ustvarjanje filmske kulture, vse od produkcije do izobraževanja in festivalskih dogajanj. Tridnevni goriški program bomo zaključili s premislekom o etnografskem filmu.

Letošnji simpozij se bo v sredo zaključil s projekcijo filmov v Slovenski kinoteki v Ljubljani, kjer si bomo ogledali filma Meja in Kras režiserja Franca Giraldija, ki mu je Kinoatelje leta 2011 podelil nagrado Darko Bratina.

Vabljeni vsi, ki vas zanima filmska kultura in njen pomen v lokalnem in čezmejnem prostoru. Program je namenjen širši zainteresirani javnosti, raziskovalcem, študentom ter učiteljem in profesorjem. Predavanja bodo potekala v slovenskem in italijanskem jeziku, zagotovljeno bo simultano prevajanje. Vstop na vsa predavanja simpozija je brezplačen.

3° giorno

Il programma dell'ultima giornata, l'8 maggio, presenterà la ricchezza della cultura cinematografica nella Regione Friuli-Venezia Giulia e ci illustrerà come le buone politiche in questo campo possano creare rete e dar vita allo sviluppo della cultura cinematografica stessa – dalla produzione alla formazione ai vari festival. Concluderemo il programma di tre giorni a Gorizia con una riflessione del film etnografico.

Il convegno si concluderà lo stesso giorno presso la Cineteca Slovena a Ljubljana con la proiezione dei film La frontiera e Il Carso, entrambi diretti da Franco Giraldi, a cui il Kinoatelje ha conferito il Premio Darko Bratina nel 2011.

Vogliamo invitare tutti coloro che sono interessati alla cultura cinematografica e alla sua importanza nell’ambiente locale e transfrontaliero. Il programma è destinato ad un ampio pubblico interessato, ricercatori, studenti, insegnanti e professori. Le lezioni si terranno in sloveno e italiano, e sarà fornita la traduzione simultanea. L'ingresso a tutte gli eventi del convegno è gratuito.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.