SLOITA


header

8/2024

Letni kino Štandrež

Začenja se dolgo filmsko poletje, polno kino-doživetij pod milim nebom, ki jih pripravlja Kinoatelje z vrsto partnerjev v širšem čezmejnem prostoru. Zaživel bo potujoči Kino Soča -  Isonzo Cinema, čigar prva postojanka bo kot že tradicionalno na Letnem kinu v Štandrežu. Kinoatelje in Kulturno društvo Oton Župančič bomo 13. in 14. junija v Kulturnem domu Andrej Budal že sedmo leto zapored otvorili sezono skupnega druženja ob soju filmskega projektorja. 

V četrtek, 13. junija, bomo ob 21.00 na ogled postavili program kratkih filmov, zbran pod imenom Čezmejni filmski horizonti. Program pripoveduje o čezmejni identiteti skozi filmske podobe. Zasnovali smo ga z mislijo na kulturno zapuščino Aleša Doktoriča (1960-2022), ki je bil profesor, publicist, kulturni producent in predsednik Kinoateljeja, kot producent pa pripomogel k realizaciji približno dvajsetih avdiovizualnih del. Na ogled bodo trije izmed njih, program pa dopolnjujeta še dva kratkometražca iz Kinoateljejeve novejše filmske produkcije. Na projekciji bodo z nami avtorske ekipe filmov, med drugim Dario Frandolič in Giulio De Paolis.

Naslednji dan, v petek, 14. junija, prav tako ob 21.00, pa se bomo potopili v dokumentarni film o Melanii Trump, eni najbolj kontroverznih ameriških prvih dam. Film bo prvič predvajan z italijanskimi podnapisi, navzoč pa bo tudi avtor filma, tržaški režiser Jurij Gruden. Celovečerni film bo uvedel kratki film Moji materi režiserja Gregorja Božiča iz leta 2005. Božič je kot direktor fotografije sodeloval pri kratkem filmu Mož, ki ni mogel molčati režiserja Nebojše Slijepčevića, ki je bil maja letos ovenčan z zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu.

Potujoči Kino Soča - Isonzo Cinema je del projekta Go Green Cinema, ki  nagovarja širšo čezmejno javnost, lokalne prebivalce, naključne tuje obiskovalce in udeležence programov Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Nastaja s podporo Evropske unije iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

V primeru slabega vremena se projekcije odvijejo ov prostorih Kulturnega doma.

Več o dogodku in filmih.

Sant'Andrea open-air cinema

Sta per iniziare la lunga estate nell’insegna del cinema, ricca di eventi cinematografici sotto le stelle, proposti dal Kinoatelje in collaborazione con numerosi partner del più ampio territorio transfrontaliero. Prende vita l’itinerante Cinema Isonzo - Kino Soča, la cui prima tappa si svolgerà, come da tradizione dei nostri open-air, a Sant’Andrea. Il 13 e 14 giugno presso il Centro Culturale Andrej Budal, il Kinoatelje e l’associazione culturale Oton Župančič inaugureranno per il settimo anno consecutivo la stagione del piacevole riunirsi all’aperto sotto la luce del proiettore cinematografico.

Giovedì 13 giugno alle 21.00 si prospetta il programma di cortometraggi, raccolti sotto il nome Orizzonti cinematografici transfrontalieri. Questi raccontano l'identità transfrontaliera attraverso le immagini in movimento. La sezione è stata concepita in memoria all’eredità culturale di Aleš Doktorič (1960—2022), professore, pubblicista, produttore culturale e presidente del Kinoatelje, che in veste di produttore contribuì alla realizzazione una ventina di opere audiovisive. Verranno presentati tre di questi corti e il programma si concluderà con due cortometraggi della produzione cinematografica più recente del Kinoatelje. Ospiteremo gli autori dei corti, come Dario Frandolič e Giulio De Paolis.

Il giorno seguente, venerdì 14 giugno, sempre alle 21.00, ci immergeremo nelle immagini del documentario su Melania Trump, una delle first lady più controverse d'America. Il film verrà proposto per la prima volta con i sottotitoli in italiano, e sarà con noi all’evento il regista triestino Jurij Gruden. Il film verrà introdotto dal cortometraggio A mia madre (2005) del regista Gregor Božič. Il regista ha collaborato come direttore della fotografia del cortometraggio The Man Who Could Not Remain Silent, diretto da Nebojša Slijepčević, che ha vinto a maggio di quest’anno la Palma d'oro al Festival di Cannes.

L’itinerante Cinema Isonzo - Kino Soča fa parte del progetto Go Green Cinema, che si rivolge ad un pubblico transfrontaliero più ampio, ai residenti locali, ai visitatori stranieri occasionali e ai partecipanti dei programmi della Capitale europea della cultura GO! 2025. Il progetto è finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti  GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.

In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno nel Centro culturale.

Maggiori informazioni sui film e l'evento.

Jubilejni 20. filmski festival Kino Otok

Mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema letos praznuje. Že vseh dvajset festivalskih izdaj je med partnerji festivala tudi Kinoatelje, ki se na različne načine vpenja v živahno otoško dogajanje. Na Otoku so v dveh desetletjih razvili večgeneracijsko skupnost, posvečeno raziskovanju filma, družbe in sveta: skupnost gledalcev, ustvarjalcev in profesionalcev. Program festivala so v dveh desetletjih razvijali osredotočeni na silovito moč filma kot izraza in komunikacije, ki v mnogoterih oblikah spodbuja radovednost, razumevanje in povezovanje. Osrednje dogajanje 20. izdaje bo med 5. in 9. junijem 2024 v Izoli. 

V maju, juniju in vse do jesenskih mesecev pa se bo razširilo tudi v Ljubljano v Slovensko kinoteko in Kinodvor ter v art kinematografe v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu, ter tradicionalno tudi k nam v Novo Gorico na Letni kino Silvana Furlana.

Vabljeni tudi na pet večerov sekcije Video na plaži, kjer bodo med številnimi drugimi kratkimi na platnu zaživele tudi podobe filmov naših prijateljev in sodelavcev: kratki dokumentarec (Ne)vidni zidovi Giulia De Paolisa, ki je nastal v Kinoateljevi koprodukciji, ter kratki animirani film (Ne)srečen dan Karin Likar, ki bo na ogled tudi na Letnem kinu Silvana Furlana. 

Letos bomo dolgoletno partnerstvo mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema in čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji / Omaggio a una visione proslavili s posebnim dogodkom Kinoateljejev aperitiv. Skupaj se bomo družili s soustvarjalci filmske umetnosti in se zazrli v leto 2025, ko bo naš novogoriški in goriški domicil postal Evropska prestolnica kulture. Otoško druženje bo potekalo v okviru  projekta Kinovozlišče, ki je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica.

Več informacij lahko najdete tukaj.

20° anniversario del festival Isola Cinema

Il Festival del cinema internazionale Kino Otok – Isola Cinema quest’anno festeggia. Per ben vent’anni il Kinoatelje rientra tra i partner del festival, che in vari modi si inserisce nella vivace scena isolana. Nel corso dei due decenni, ad Isola, si è sviluppata una comunità multigenerazionale, dedita alla ricerca sul cinema, sulla società e sul mondo in generale: una comunità di spettatori, creatori e professionisti. Il programma del festival è cresciuto concentrandosi sull’intenso potere del film come forma di espressione e comunicazione che, nelle sue svariate forme, stimola la curiosità, la comprensione e la connessione. Il fulcro della 20° edizione si svolgerà dal 5 al 9 giugno 2024 a Isola.

A maggio, giugno e fino all’autunno gli eventi del festival si espanderanno fino ad arrivare alla Cineteca slovena e al cinema Kinodvor di Ljubljana e ai cinema d’essai di Cerknica, Idrija, Sežana, Tolmin, e come vuole la tradizione, anche da noi, a Nova Gorica al Silvan Furlan open-air cinema.

Siete invitati anche alle cinque serate della sezione Video on the beach, dove, tra i numerosi cortometraggi, prenderanno vita sullo schermo anche le immagini dei film dei nostri amici e colleghi: il breve documentario Muri (in)visibili di Giulio De Paolis, coprodotto dal Kinoatelje, e il cortometraggio d'animazione (Un)lucky day di Karin Likar, che sarà proiettato anche al Silvan Furlan open-air di Nova Gorica.

Quest’anno celebreremo la partnership di lunga data tra il festival cinematografico internazionale Kino Otok – Isola Cinema e il festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione con un evento speciale - il brindisi del Kinoatelje. Questa sarà un’opportunità per incontrare i colleghi e professionisti nel mondo del cinema, e a volgere lo sguardo verso il 2025, quando la nostra cittadina nel goriziano transfrontaliero diventerà la Capitale europea della cultura. L’incontro si svolgerà nell'ambito del progetto Kinovozlišče / Go Cinema Hub, parte del programma ufficiale della Capitale europea della cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia.

Scopri di piu'.

Mojstrski tečaj Roka Kajzerja Nagodeta na festivalu Dnevi svetlobe

Filmski festival Dnevi svetlobe (Le Giornate della Luce) iz Spilimberga letos praznuje deseto obletnico, potekal pa bo od 1. do 9. junija 2024. Je eden redkih festivalov, posvečenih direktorjem fotografije.

Čezmejni filmski festival Poklon viziji se pridružuje praznovanjem ob 10-letnici s svojevrstnim povezovanjem med Italijo in Slovenijo, saj bomo na spilimberški festival pripeljali priznanega slovenskega direktorja fotografije Roka Kajzerja Nagodeta. 5. junija ob 14.30 bo v Cinema Miotto vodil mojstrski tečaj. 

Dnevi svetlobe vsakoletno podelijo nagrado Il Quarzo di Spilimbergo za najboljšo fotografijo italijanskega filma zadnjega leta. V mednarodni žiriji, ki bo zmagovalca izbrala, je tokrat Mateja Zorn, direktorica festivala Poklon viziji.

Več informacij.

Masterclass con Rok Kajzer Nagode al festival Le giornate della luce

Le Giornate della Luce nel 2024 compie dieci anni e si svolgerà tra il 1 e il 9 giugno a Spilimbergo. È uno dei pochissimi festival consacrati ai direttori della fotografia, o autori come è in uso dire da qualche anno: non solo collaboratori del regista, ma veri e propri coautori del film.

Il festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione partecipa alle celebrazioni della decima edizione con un legame unico, che unisce l’Italia e la Slovenia, poiché porterà al festival di Spilimbergo il famoso direttore della fotografia sloveno Rok Kajzer Nagode. Il 5 giugno alle 14.30 terrà una masterclass al Cinema Miotto.

Il festival Le giornate della luce, ogni anno assegna il premio Il Quarzo di Spilimbergo alla miglior fotografia di un film italiano dell’ultima stagione. Quest’anno, Mateja Zorn, direttrice del festival Omaggio a una visione, fa parte della giuria internazionale che sceglierà il vincitore.

Maggiori informazioni.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.