SLOITA


header

11/2024

Letni kino Štanjel

Potujoči Kino Soča –Isonzo Cinema prinaša nepozabna filmska doživetja pod milim nebom, ki se odvijajo na slikovitih prizoriščih tako na slovenski kot na italijanski strani meje. Naslednji postanek bo imel potujoči kino v Štanjelu, enem najlepših kraških naselij, kjer se prepletata bogata umetniška dediščina in slikovita arhitektura.

Štanjel je kraj, prežet z umetnostjo, kjer se srečujejo vizualne umetnosti, ki se jim zdaj pridružuje še filmska umetnost, natančneje kultni jugoslovanski film Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica. V četrtek, 11. julija 2024, se bomo ob 21. uri povzpeli po ozkih, kamnitih ulicah do grajskega dvorišča, kjer bo veliko platno osvetlil čarobni dogodek – sveže restavriran film Karpa Godine iz leta 1982, s podnapisi v italijanščini.

Dogodek poteka v sodelovanju z Občino Komen, ki je pripomogla k organizaciji tega kulturnega večera. V primeru slabega vremena se bo projekcija preselila v Viteško dvorano štanjelskega gradu.

Projekt GGC financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO. www.ita-slo.eu & www.euro-go.eu/spf Dogodek je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Več informacij o dogodku in filmu.

 

San Daniele del Carso open-air cinema

L’itinerante Cinema Isonzo - Kino Soča porta con sé esperienze cinematografiche indimenticabili sotto le stelle, in luoghi pittoreschi ubicati da entrambi i lati del confine italo-sloveno. La prossima tappa del cinema itinerante prenderà vita a San Daniele del Carso, uno dei borghi più belli del Carso, dove si intrecciano un ricco patrimonio artistico e un'architettura pittoresca.

San Daniele del Carso è un luogo intriso di arte, dove si incrociano le arti visive, alle quali si aggiunge l'arte cinematografica. Giovedì 11 luglio 2024 alle ore 21.00 saliremo insieme per le strette vie in pietra fino al cortile del castello, dove il grande schermo verrà illuminato dalle immagini della copia restaurata del film cult jugoslavo Boogie rosso (1982) del regista sloveno Karpo Godina. Il lungometraggio verrà proposto con i sottotitoli in italiano.

L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Comeno, che ha contribuito alla realizzazione di questa serata. In caso di pioggia le proiezioni si svolgono nella Sala dei Cavalieri del Castello di San Daniele del Carso.

Il progetto GGC è finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO. www.ita-slo.eu & www.euro-go.eu/spf L’evento fa parte del programma ufficiale della Capitale europea della cultura GO! 2025.

Maggiori informazioni.

Sekcija Agorà tokrat v duhu žanrskega filma

Letos tretjič bo na goriškem festivalu Nagrada Sergio Amidei zaživela sekcija Agorà, kjer v medfestivalskem sodelovanju – Amidei in Poklon viziji – v dialog postavimo deli dveh filmskih avtorjev. Sekcija, ki jo kurira Steven Stergar, nastaja v duhu povezovanja in preseganja meja, predvsem pa stremi k promociji filmske umetnosti v pričakovanju leta 2025 in Evropske prestolnice kulture EPK GO! 2025.

V Hiši filma v Gorici bosta 11. julija 2024 predstavljena dva filma, delo slovenske režiserke Ester Ivakič in delo italijanskega režiserja Paola Strippolija, mlada eksperimentatorja v polju svojih nacionalnih kinematografij. Projekcijama bo sledil poglobljen pogovor, v katerem bosta sodelovala oba filmska avtorja, povezoval pa ga bo kurator sekcije Agorà, Steven Stergar.

Več o dogodku.

La sezione Agorà presenta questa volta il cinema di genere

Durante la 43° edizione festival cinematografico Premio Sergio Amidei, prenderà vita per la terza volta consecutiva la sezione Agorà, nella quale la vivace e fruttuosa collaborazione fra il festival Amidei e Omaggio a una visione mette in dialogo le opere di due registi. La sezione, curata da Steven Stergar, viene realizzata nello spirito della collaborazione e nel desiderio di superare i confini, poiché in primo luogo si attinge a promuovere l’arte cinematografica nell’avvicinamento della Capitale europea della cultura GO! 2025.

L’11 luglio 2024, presso il Palazzo del Cinema – Hiša filma, verranno presentati due film della regista slovena Ester Ivakič e l’opera del regista italiano Paolo Strippoli, due giovani sperimentatori nelle rispettive scene contemporanee delle cinematografie dei due paesi. Le proiezioni saranno seguite da un approfondito dibattito al quale parteciperanno entrambi i registi, moderato dal curatore della sezione Agorà Steven Stergar.

Scopri di più.

Letni kino Silvana Furlana

Ploščad Silvana Furlana se bo že dvanajsto leto zapored prelevila v Letni kino Silvana Furlana, ki je ime dobil po Goričanu, filmskem kritiku, publicistu in scenaristu ter ustanovitelju in direktorju Slovenske kinoteke. Med 24. in 31. julijem se bo ploščad za mestno hišo v središču Nove Gorice, ki prav tako nosi Furlanovo ime, zopet prelevila v urbano kulturno prizorišče. Pod poletnim zvezdnatim nebom se bo razprostrlo veliko platno, s katerega se v bodo nas zazrle sveže filmske podobe domače in evropske produkcije v različnih dolžinah, oblikah, zvrsteh in žanrih, nekaj za vsak okus.

Večeri bo tudi tokrat obogateni s prisotnostjo številnih uglednih gostov. Med njimi bodo legendarni cineast Karpo Godina, priznana dokumentaristka Maja Prettner, filmski avtor Giulio De Paolis, ter študenti z AUNG-ja, Karin Likar, Ana Logar in Luka Mavrič. Ti bodo s svojimi pogovori in vpogledi v filmsko umetnost dodatno popestrili večere.

Vsi filmi bodo opremljeni s slovenskimi podnapisi, kar bo omogočilo, da bodo filmske projekcije dostopne širšemu občinstvu. Projekcije bodo brezplačne in se bodo začele vsak večer ob 21. uri, kar bo ustvarilo popolno priložnost za sprostitev in uživanje v kulturnih vsebinah pod milim nebom. Filmske sanje pod zvezdnatim nebom riše Kinoatelje v sodelovanju z Zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, pod okriljem Mestne občine Nova Gorica. Novogoriški letni kino je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

V primeru slabega vremena se projekcije odvijajo v Mali dvorani Kulturnega doma Nova Gorica.

»Silvan Furlan se je z vso človeško energijo podal v neizprosen spopad z institucijami in politiki, da bi filmu na Slovenskem omogočil preživetje, spoštovanje in kreativno prihodnost.« Jože Dolmark

Več o programu in filmih.

Silvan Furlan open-air cinema

Per il 12° anno consecutivo, il Piazzale Silvan Furlan a Nova Gorica si trasformerà nell’arena estiva Silvan Furlan che prende il nome dall’noto abitante di Nova Gorica, il critico cinematografico, pubblicista e sceneggiatore, fondatore e direttore della Cineteca slovena. Tra il 24 e il 31 luglio, il piazzale, che anche esso porta il nome di Silvan Furlan, ubicato dietro il municipio, nel cuore della città, si trasformerà in un vivace punto culturale. È proprio lì che si stende il grande schermo sul quale danzano le immagini delle fresche produzioni slovene nonché europee di varie lunghezze, forme e generi.

Le serate saranno arricchite anche questa volta dalla presenza di tanti illustri ospiti. Tra loro ci saranno il leggendario regista Karpo Godina, la famosa documentarista Maja Prettner, l’autore cinematografico Giulio De Paolis e gli studenti dell'Accademia delle belle arti dell’università di Nova Gorica Karin Likar, Ana Logar e Luka Mavrič. Con le loro conversazioni e approfondimenti sull'arte cinematografica daremo maggior spessore alle nostre serate filmiche sotto le stelle.

Tutti i film saranno proposti in lingua originale con i sottotitoli in sloveno. Le proiezioni saranno gratuite e inizieranno ogni sera alle 21.00, creando l'occasione perfetta per rilassarsi e godersi i contenuti culturali sotto un cielo stellato. A dar vita ai sogni cinematografici sotto le stelle è il Kinoatelje in collaborazione con l’ente Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina sotto l'egida del Comune di Nova Gorica. L’arena estiva di Nova Gorica fa parte del programma ufficiale della Capitale europea della cultura GO! 2025.

In caso di maltempo, le proiezioni si spostano al cinema del Kulturni dom di Nova Gorica.

»Con tutte le sue forze, Silvan Furlan ha intrapreso un’inesorabile lotta con le istituzioni e i politici affinché il cinema in Slovenia possa sopravvivere, essere rispettato e avere un futuro creativo.« Jože Dolmark

Invitiamo anche il pubblico italiano ad unirsi a noi per 2 serate.

Il 24 luglio verrà proposto il film Boogie rosso del regista sloveno Karpo Godina con i sottotitoli in italiano, il 28 luglio, invece, proietteremo il cortometraggio Muri (in)visibili di Giulio De Paolis e il lungometraggio C’è ancora domani di Paola Cortellesi in italiano.

Maggiori informazioni.

Ali se vam obvestilo ne prikazuje pravilno? Poglejte ga v brskalniku.