SLOITA

Vžgano v spominih

Iz programa Evropa za državljane 2015—2017

 

Vžgano v spominih

 

Kinoatelje je kot eden izmed partnerjev med avgustom 2015 in februarjem 2017 sodeloval v evropskem projektu Vžgano v spominih, pri katerem se je primarno posvetil koordinaciji priprave istoimenskega dokumentarnega filma, pod katerega se podpisujeta avtorici Anja Medved in Nadja Velušček.
 

Opis projekta:

Projekt VŽGANO V SPOMINIH se osredotoča na multietnično obmejno območje med Italijo, Slovenijo in Hrvaško - Julijsko krajino (kasneje imenovano Adriatisches Küstenland oz. Jadransko primorje). To je območje, kjer v zadnjih 100 letih beležimo številne spremembe meja in političnih režimov. Tudi med 2. svetovno vojno je enemu okupatorju (Italiji) sledil drugi (Nemčija). Četudi je bila ta regija od leta 1920 uradno del Italije, je slovensko in hrvaško prebivalstvo razvilo uporniška gibanja proti režimu in agitiralo za priključitev k »domovini« - Jugoslaviji - ali v nekaterih primerih za avtonomijo Julijske krajine. Zlasti med 2. svetovno vojno je prišlo tudi do sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi partizani ter italijanskimi uporniki, medtem ko je bilo članstvo v Komunistični partiji Italije večnacionalno že v obdobju med svetovnima vojnama. Med 2. svetovno vojno so nacistične in fašistične okupacijske sile požgale številne vasi na tem obmejnem območju. Požgane vasi nosijo simbolizem krajev, ki jih je okupator poskušal »izbrisati«, zato bi kot slavni Oradour-sur-Glane, Lidice in Ležáky morali biti prepoznani kot kraji memorije. Do teh vojnih zločinov je običajno prišlo kot povračilni ukrep nad civilnim prebivalstvom, ker je podpiralo upor - predvsem partizane oz. NOB. Požige vasi so skoraj vedno spremljali poboji, deportacije, ropanje in drugo nasilje.

Da bi obudili spomin na dogodke, bomo zbrali osebne spomine o požigih in odzivu nanje, kot tudi fotografije vasi, na osnovi arhivskih virov in literature pa bomo izdelali zemljevid požganih vasi v Julijski krajini.

V širšem obsegu želimo povečati ozaveščenost med mlajšimi generacijami, da je spomin na vojna uničenja pomemben del njihove lokalne identitete. Prav tako je treba v duhu medgeneracijskega spoštovanja in radovednosti preseči nacionalne in medkulturne konflikte, kolektivno krivdo in nestrpnosti, s ciljem prispevati k jačanju evropskega državljanstva, kakor tudi spodbujati evropsko integracijo te regije. V ta namen smo angažirali k sodelovanju nevladne organizacije, lokalne oblasti in skupnosti, šole, univerze in medije.


Projektne aktivnosti:

 • usposabljanje iz ustne zgodovine,
 • dokumentarni film, ki bo predstavljen po »požganih vaseh«, na televiziji, filmskih festivalih idr.
 • potujoča fotografska razstava (postavljena v Mačkoljah/Caresani (IT), Šmarjah pri Kopru, Lipi (HR) in Žminju (HR)
 • okrogla miza oz. spletni seminar, ki se ga bo v živo spremljalo po izbranih evropskih univerzah
 • postavitev spominskih plošč v izbranih »požganih vaseh« (Mačkoljah, Žejanah (HR), Šmarjah pri Kopru in Mirnu pri Novi Gorici).

 

Projektni partnerji: 

 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper (vodilni partner)
 • Kulturno izobraževalno društvo PiNA
 • Associazione Quarantasettezeroquattro
 • Udruga “Žejane”
 • Associazione Kinoatelje
 • Občina Dolina / Comune di San Dorligo della Valle
 • Istarsko povijesno društvo
   

Več o projektu.

Projekt sofinancira Evropska unija iz programa Evropa za državljane.

 

Dokumentarni film

Avdiovizualna dokumentacija spominov je fokus projekta, saj je predstavnic/-kov generacije prič 2. svetovne vojne še zelo malo. Produkcija filma bo zato dragoceno prispevala k arhivu ustne zgodovine, nujno potrebnem za prihodnje študije in raziskave. Poleg ustnih pričevanj avdiovizualni projekt dokumentira družinske fotografije, osebne dokumente in druge predmete, ki izkazujejo tragedijo tistega časa. Predstavitve filma (turneja), ki bodo potekale po »požganih vaseh« v Italiji (Dolina), Sloveniji (Miren pri Novi Gorici, Nova Gorica, Šmarje pri Kopru) in na Hrvaškem (Žejane), bodo s pogovori povečale ozaveščenost o lokalni in regionalni zgodovini.

Kratki dokumentarni film se je predstavilo občinstvu v lokalnih skupnostih (»požganih vaseh«), kjer se je zbralo pričevanja in drugo dokumentacijo. S kratko diskusijo, ki je sledila predstavitvam, se je spodbujalo medgeneracijski in medkulturni dialog. Z namenom širjenja ozaveščenosti o krutostih 20. stoletja na tem območju tudi preko nacionalnih oz. jezikovnih meja, se je film prevedlo tudi v angleščino, s čimer je dostopen tudi širši evropski javnosti. Dokumentarni film je bil predvajan na televiziji, otvoritvah spominskih plošč, filmskih festivalih, muzejskih razstavah in po šolah. Po teh predstavitvah je v štirih jezikih dostopen na spletni strani.

Sodelujoči partnerji pri dokumentarnem filmu:

Kinoatelje je bil kot vodja aktivnosti zadolžen za koordinacijo priprave dokumentarnega filma. Avtorici filma, Anja Medved in Nadja Velušček, že vrsto let snemata spomine iz obmejnega območja v avtorsko zaščitenih filmskih produkcijah, za katere sta bili tudi večkrat nagrajeni.

Drugi sodelujoči so na terenu priskrbeli gradivo oz. vsebino za dokumentarni film (ZRS, Istarsko povijesno društvo, Udruga Žejane) ali poskrbeli za promocijo in diseminacijo (Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Associazione Quarantasettezeroquattro) ter nudili podporo pri organizaciji dogodkov (Municipality of Dolina/San Dorligo della Valle).


Trajanje aktivnosti: 1. 3. 2016—28. 2. 2017


Sodelujoče organizacije:

 • Slovensko prosvetno društvo Mačkolje
 • Slovensko kulturno društvo Primorsko Mačkolje
 • Društvo izgnancev Slovenije 1941—1945, Območna organizacija Nova Gorica
 • Zavod Kinokašča