SLOITA

EUFREE

Iz programa Evropa za državljane

 

eu flag europe for citizens en (1)

 

EUFREE – European citizens United in FREEdom and human rights

 

Kinoatelje sodeluje med septembrom 2020 in februarjem 2023 kot eden izmed partnerjev pri evropskem projektu EUFREE,  ki je sredstva prejel iz programa Evropa za državljane, v katerem se primarno posveča koordinaciji dejavnosti, zlasti tistih, načrtovanih med obema Goricama in Ljubljano, pa tudi pri produkciji avdiovizualnih zapisov, ki pričajo o poteku projekta samega ter predstavitvi rezultatov.

Projekt, ki ga vodi organizacija Adriatic GreeNet, tvori mrežo s široko paleto partnerjev, ki spodbuja medkulturne ter medgeneracijske izkušnje, in zagovarja premagovanje meja, tako političnih kot mentalnih. Delo na področju ozaveščanja javnosti o polpretekli zgodovini temelji na poglabljanju poznavanja vzrokov in posledic konfliktov 20. stoletja, ki so zaznamovali vzhodne meje Italije in Balkana, spodbujanju medsebojnega razumevanja ljudi različnih narodnosti in kultur, pri čemer se pot vedno začne s srečanji z osebami, ki so preživele etnična čiščenja, vojne zločine ali nepredstavljivo nasilje. Projekt želi vzbuditi empatijo in posluh do drugega, bolje razumeti zgodovino drugih narodov in spoznati obstoj številnih »različic/pogledov« zgodovine Evrope, pa tudi številne skupne vidike. Preseganje nacionalnosti je bila vedno ključnega pomena, da bi razumeli ter izbrisali predsodke/stereotipe/strahove, ki so osnova za medsebojno nerazumevanje in morebitne konflikte.
 

Projekt temelji na proučevanju oz. ozaveščanju o vrednotah in zgodovini Evropske unije, o njenih skupnih kulturnih koreninah in večkulturne identitete, učenju ločevanja posameznih odgovornosti od kolektivnih, in pomenu identitete, ki lahko privede od nacionalizmov. Poleg tega bodo udeleženci kritično ovrednotili  skladnosti vrednot v svojih državah z Listino o temeljnih pravicah in pripravili dokument – »EVROPA, ki si jo ŽELIMO« – ki se ga bo poslalo institucijam EU s koristnimi idejami za polno izvajanje smernic te listine. Znanstveni odbor, ki ga sestavljajo akademiki iz vseh sodelujočih partnerskih držav, bo obravnaval primerjavo besedil zgodovinskih učbenikov (8. razreda osnovne šole – in enakovrednih razredov po šolskih sistemih drugih držav), da bi bolje razumeli, kako se mladi učijo zgodovine sosednjih držav. Rezultati analize bodo služili kot učno gradivo.

 

Aktivnosti projekta:

 • seminarij,
 • delavnice,
 • študijska potovanja,
 • temtske filmske projekcije,
 • predstavitev gledališkega dela, ustravejenega za namene projekta.

 

Tekom projekta smo sodelovali pri treh mednarodnih študijskih ekskurzijah, kjer smo tako z obiskom krajev spomina kot skupnih delavnic, predavanj in obiskov spoznavali burno polpreteklo zgodovino Balkanskega polotoka. Skupaj smo poglabljali poznavanja vzrokov in posledic konfliktov 20. stoletja, ki so zaznamovali vzhodne meje Italije in Balkan, ob tem pa smo tudi spoznali sedeže in delovanja številnih partnerjev, vključenih v projekt.

 

SPLETNA STRAN PROJEKTA

 


 

Septembra 2021 smo obiskali kraje spomina in institucije v Beogradu, Zagrebu, Reki, Lipi, Jesenovcu, Ovčari, Vukovarju, na otoku Rab, Bazovici in Trstu. Preberi več o ekskurziji.

FOTOGRAFIJE

 


 

Aprila 2022 smo obiskali Sarajevo, Tuzlo, Srebrenico in Potočare. FOTOGRAFIJE

 


 

Novembra 2022 se je odvilo zadnje srečanje v Gorici, ki je zajemalo obisk tudi Nove Gorice in Trsta. FOTOGRAFIJE

 

Partnerji:

 • Vodilni partner: Adriatic GreeNet
 • OGBH (Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Izobraževanje gradi Bosno in Hercegovino)
 • Women in Black (Ženske v črnem iz Beograda)
 • Oddelek za kulturologijo (Fakulteta za družboslovne in humanistične vede, Filozofska univerza na Reki)
 • IKS "Inicijativa Kulturalnih Studija" (Pobuda kulturoloških študij) – študenti Oddelka za kulturologijo in Fakultete za družboslovne in humanistične vede univerze na Reki
 • Zavod Kinoatelje
 • L'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI – VZPI, Vsedržavno združenje partizanov Italije) iz Tržiča

 

logo eufree