SLOITA

Let's meet

Iz programa Erasmus+

 

Lets meet logo projekta

 

Let's meet

Geslo Evropske unije se glasi »združeni v raznolikosti«, saj je prav kulturna raznolikost glavni element, ki je globoko zakoreninjen v evropski zgodovini. Žal pa zavedanje o tem pojavu še vedno ni dovolj utrjeno. Dediščina raznolikosti se še posebej jasno izraža v življenjepisih najvidnejših kulturnih evropskih osebnosti, ki zajemajo pisatelje, pesnike, glasbenike, kiparje, slikarje, oblikovalce in arhitekte ... Veliko njih je bilo rojenih v narodnostno mešanih območjih. Oblikovale so jih različne vere, tradicije in kulture, vsa ta raznolikost pa se odseva prav v njihovih delih, ki pogosto presegajo in sintetizirajo različne elemente, da bi ustvarili nove vrednote.

Srednja in Vzhodna Evropa, ki jo zaznamuje svoja kulturna, etnična in verska raznolikost, je ustvarila izjemno ugodne pogoje za razvoj umetnikov, ki so združili različne kulture in tradicije. Širjenje znanja o teh osebnostih je izjemno pomembno za krepitev evropske državljanske identitete in kulturne zavesti vseh državljanov EU, ki temelji na medkulturnem dialogu.

 

SPLETNA STRAN PROJEKTA

Na tej povezavi vas vabimo k poslušanju podcastov, ki so nastali znotraj projekta in pričajo o medkulturni raznolikosti našega skupnega evropskega prostora.

 

 

Partnerstvo

Partnerji, vključeni v projekt, zajemajo organizacije; Kolegium Europy Wschodniej (Kolegij vzhodne Evrope) – Wroclaw, kot vodja konzorcija, društvo Kinoatelje – Gorica in Nova Gorica, ALDA (Evropsko združenje za lokalno demokracijo) – Strasbourg in Bruselj, NARA – Vilna, in Szépírók Társasága (Društvo madžarskih avtorjev) – Budimpešta.

Program financirata program Erasmus+ Evropske unije in Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Splošne projektne aktivnosti

Primarna dejavnost projekta predvideva produkcijo 44 podcastov, razdeljenih v približno 20 mini serij. Vsak podcast predstavlja eno osebnost ali tematiko z lokalne perspektive, vendar pa ta prav zaradi uporabe enakega formata, načina pripovedovanja in skupnega jezika, to je angleščine, doseže enoten princip predstavitve te osebnosti ali tematike iz več različnih perspektiv. Enake ideje in pristopi so predstavljeni tudi v obliki dokumentarnega filma.

Vsi izdelki bodo predstavljeni in na voljo zainteresirani javnosti preko izobraževalne platforme, ki je brezplačno dostopna preko spleta. V projekt je vključena tudi vrsta izobraževanj za študente. Izobraževalne aktivnosti, ki se izvajajo preko spleta, se bodo osredotočali na uporabo sodobnih medijev ter medijsko pismenost.

 

Projektni cilji

Projekt se osredotoča na razvoj in krepitev družbene ter izobraževalne vrednosti evropske kulturne dediščine preko uporabe novih medijev. Izobraževalna platforma je zasnovana tako, da podpira razvoj znanj in ustvarjalnih veščin med študenti.

Kot glavni cilj projekt vidi razvoj znanj in razumevanja skupne kulture, družbene, zgodovinske dediščine EU ter zavedanje o raznolikosti pogledov in pristopov, ki jih ne gre zanikati ali izključevati, temveč podpirati in krepiti.

 

partnerji lets meet