SLOITA

Kino vozlišče

Program Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica 2025

Letni kino SF 2021 trg evrope

 

Kinoatelje je močno vpet v kulturno delovanje na lokalni ravni, aktivno sodeluje pri kulturnih vsebinah strateškega pomena v čezmejnem prostoru. Aktivno smo sodelovali že pri oblikovanju vsebin in predstavitvi prve prijavne knjige za kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

V okviru programa Evropske prestolnice kulture Kinoatelje vodi projekt Kino vozlišče – Go Cinema Hub, ki  je del projekta Mesto filma. Izziv filmskega vozlišča, ki ga bo Kinoatelje gradil s številnimi partnerji, je spodbujati in razvijati odprt, izzivalen in inovativen čezmejni avdiovizualni sektor. Sloni na pristopu mreženja in povezovanja različnih filmskih in kulturnih institucij, produkcij, festivalov ter podpira vrednote medkulturnega dialoga. Osredotoča se na razvijanje filmske kulture v najširšem smislu, od medijskega in filmskega opismenjevanja med mladimi kot tudi razvijanja strategij in raziskovalnih projektov za boljše razumevanje lokalne in širše regijske publike ter njenega aktivnega vključevanja. V promocijo čezmejnega teritorija vključuje projekte vrednotenja in hranjenja lokalne avdiovizualne dediščine. Želimo si, da bi z njegovim delovanjem približali avtorski film najširši publiki, da bo kvalitetna filmska izkušnja dostopna vsem.

Kino vozlišče – Go Cinema Hub nudi okolje za raziskovanje in razvoj projektov, ki temeljijo na družbenih inovacijah, vrednotenju čezmejne avdiovizualne dediščine ter hkrati spodbujajo kritično in ustvarjalno razmišljanje med mladimi.

V prvem koraku se načrtuje raziskava in izdelava večletne strategije, katere cilj je pomagati kinematografom, filmskim festivalom, filmskim produkcijam, društvom in lokalni skupnosti, ustvariti vzvode za dvig pomena filmskih vsebin v lokalnem prostoru. Strategija bo velik poudarek dala razvoju občinstva, ki vključuje tudi pristope privabljanja publike iz širšega mednarodnega okolja in bo tako sledila izzivom evropske prestolnice kulture 2025.

 

Cilji:

  • spodbujati projekcije na prostem in razvoj posebnih filmskih izkušenj
  • podpirati in krepiti lokalne filmske festivale
  • spodbujati ogled in predstavitev filmskih produkcij nastalih na teritoriju Slovenije in Dežele FJK
  • spodbujati medijsko in filmsko opismenjevanje med mladimi
  • ponuditi dodatna izobraževanja in pridobivanja prvih izkušenj ter kompetenc za uspešno delovanja na av področju
  • razvijati nove pristope avdiovizualne komunikacije
  • razvijati projekte ovrednotenja in hranjenja avdiovizualne dediščine čezmejnega prostora

 

Med aktivnosti sodi denimo tudi gostovanje mednarodno priznanih evropskih filmskih režiserjev in drugih članov filmske ekipe, ki ob filmskih projekcijah publiki neposredno predstavljajo svoja dela in z njo stopijo v dialog. Prvi tovrsten dogodek se je odvil septembra 2022, ko smo gostili katalonskega režiserja Marca Recho, ki je svoje filme predstavil tako širši čezmejni goriški publiki kot tudi dijakom goriškega licejskega pola.

Med aktivnosti znotraj projekta sodi vedno širša mreža letnih kinov, ki se odvijajo na bolj nekonvencionalnih lokacijah, kjer si občinstvo filmov ne more ogledati v pravi filmski dvorani. Na ta način želimo filmske izkušnje pripeljati tudi v kraje izven klasičnega urbanega področja.