SLOITA

Vse kar imam, nosim s seboj. Begunčev kovček - Tehnični pol Cankar-Zois-Vega, Gorica